Vice ordförande med ansvar för kommunikation

This page is also available in

Isabel Caño Aguilar

 • Medlem i fackföreningen UGT (Unión General de Trabajadores).
 • Ansvarig för UGT:s kontor i Bryssel och medarbetare inom UGT:s förbundssekretariat för internationell politik sedan 1993. Uppföljning av EU-politik och facklig politik. Bilaterala förbindelser med andra fackliga och sociala organisationer.
 • Suppleant inom EESK (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén) (1997–2010), verksam på områden såsom landsbygdsutveckling, miljö, hållbar utveckling, utbildning, energi, folkhälsa och informationssamhället.
 • Ordinarie ledamot av EESK sedan den 21 september 2010 i sektionerna TEN och NAT.
 • Medlem i den permanenta studiegruppen om Europeiska energigemenskapen sedan 2015.
 • Medlem i den permanenta studiegruppen om den digitala agendan sedan dess inrättande.
 • Medlem i EESK:s delegationer till klimatkonferenserna 2013–2017 (partskonferenserna i Warszawa, Lima, Paris, Marrakech och Bonn).
 • Medlem i EESK:s delegationer till Förenta nationernas politiska högnivåforum om hållbar utveckling. Förenta nationerna, 2016 och 2017.
 • Medlem av TEN-sektionens presidium sedan 2010.
 • Vice ordförande för Observationsgruppen för hållbar utveckling sedan 2013.
 • EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation 2018–2020.

Föredragande för bland annat följande yttranden:

 • EU-ram om "m-hälsa" och "appar inriktade på hälsa och välbefinnande"
 • Det digitala samhället: tillgång, utbildning, sysselsättning och verktyg för jämställdhet
 • EU-ram om "m-hälsa" och "appar inriktade på hälsa och välbefinnande"
 • En EU-strategi för klimatanpassning
 • Rapport om projektet "Smarta städer".

Downloads

CV ISABEL CAÑO AGUILAR