Razpoložljivi jeziki:

Uvodnik

Evropski ekonomsko-socialni odbor je na svoji rojstnodnevni torti maja upihnil šestdeset svečk ter se ponosno ozrl nazaj na vse svoje dosedanje dosežke. Obletnica nas je spodbudila tudi k razmišljanju o vlogi in prihodnosti EESO ter o mestu civilne družbe v današnji in jutrišnji Evropi, Evropi, katere temeljne vrednote je treba ohraniti in okrepiti.

Koledar dogodkov

12. 7. 2018, Bruselj

16. seja notranje svetovalne skupine EU na podlagi prostotrgovinskega sporazuma med EU in Korejo

 

13. 7. 2018, Bruselj

1. seja notranje svetovalne skupine EU na podlagi sporazuma med EU in Kanado CETA

 

17. 7. 2018, Podgorica

11. seja skupnega posvetovalnega odbora civilne družbe EU-Črna gora

 

17. julij 2018, Bruselj

5. srečanje mreže gospodarskih in družbenih akterjev EU in Afrike

Evropa na delu

Videoposnetek „Evropa na delu“ je posvečen 60-letnici Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. V njem so prikazani konkretni primeri s področij, na katerih so EESO in njegovi člani skozi leta pustili pečat v življenju evropskih državljanov.

Na kratko

Avstrijsko predsedovanje Svetu Evropske unije

Od 1. julija do 31. decembra 2018 Svetu Evropske unije predseduje Avstrija. Geslo, ki ga je izbrala vlada kanclerja Sebastiana Kurza je „Evropa, ki varuje“, med prednostnimi področji predsedovanja pa so: varnost in migracije, ohranjanje konkurenčnosti z digitalizacijo, stabilnost v soseščini ter približevanje Zahodnega Balkana EU. Predsedstvo bo nadaljevalo pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz EU. Pred dokončnim izstopom, ki je predviden za 29. marec prihodnje leto, morajo dokončni izstopni dogovor ratificirati vsi nacionalni parlamenti držav članic. Predsedstvo Sveta EU bo nadaljevalo tudi pogajanja o večletnem finančnem okviru 2021–2027. EESO bo na julijskem plenarnem zasedanju (11. in 12. julija) gostil ministra za evropske zadeve Gernota Blümla, ki bo predstavil program dela in odgovarjal na vprašanja članov EESO. (eh)

V digitalni revoluciji ne sme biti nihče zapostavljen

To je bilo glavno sporočilo s konference o digitalizaciji, ki je v organizaciji Evropskega ekonomsko-socialnega odbora potekala 19. junija v Avstriji.

Finančne storitve za potrošnike: stališča EESO naletela na podporo na lokalnem dogodku v Španiji

Treba je okrepiti zaupanje potrošnikov v čezmejne finančne storitve v Evropi, da se poveča njihov delež, saj trenutno predstavljajo le 7 % vseh finančnih storitev. To je bil poudarek konference, ki jo je 24. maja na predstavništvu Evropske komisije v Madridu organiziral član EESO Carlos Trias Pintó. Evropski poslanec Othman Karas je napovedal, da bo Parlament nekatere poglavitne predloge EESO vključil v svoj odziv na akcijski načrt o finančnih storitvah za potrošnike, ki ga je predlagala Komisija.

Postopno opuščanje premoga v evropskih regijah: EESO z zanimanjem spremlja primer Nemčije

V nemškem Grevenbroichu je 29. maja 2018 potekala prva okrogla miza o premogovniških regijah v tranziciji. V razpravi so poleg članov EESO in predstavnika Komisije sodelovali številni lokalni akterji.

Priročnika za digitalno dobo še ni, a Evropa potrebuje načrt

EESO je na mednarodni konferenci Deutsche Welle Global Media Forum, ki je od 11. do 13. junija potekala v Bonnu, razpravljal o digitalizaciji in neenakosti.

Generalni sekretar EESO Luis Planas je bil imenovan za ministra v španski vladi Pedra Sancheza

6. junija je Luis Planas prejel poziv predsednika vlade Pedra Sancheza, naj prevzame položaj ministra za kmetijstvo, ribolov in prehrano v španski vladi. Planas je s svojimi 35-letnimi izkušnjami na področju evropskih zadev prepoznaven lik v zgodovini institucij Evropske unije, saj je bil diplomat, visok uradnik Komisije, član Evropskega parlamenta ter zagovornik močne, povezane in solidarne Evrope. In kot zagovornik Evropske unije druge alternative ne vidi.

Madi Sharma iz EESO med 100 najvplivnejšimi na svetu na področju politike enakosti spolov

Članica EESO Madi Sharma je bila uvrščena na seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu za leto 2018 s področja politike enakosti spolov.

Finska članica EESO Pirkko Raunemaa prejela tolmaško nagrado za delegata leta 2018

Pirkko Rauneamaa, finska članica skupine Raznolikost Evrope v EESO, je 23. maja v Bruslju prejela nagrado za delegata leta 2018, ki jo podeljujejo finski tolmači v Evropski komisiji.

Razširjeno ožje predsedstvo EESO na obisku v Krakovu na Poljskem po sledeh spomina

Predsednik Luca Jahier in razširjeno ožje predsedstvo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora so se 10., 11. in 12. junija 2018 mudili na Poljskem, kjer je prvič zasedalo novo predsedstvo EESO.

Peter Lindvald-Nielsen s 1. julijem 2018 zaključi mandat na čelu oddelka za komuniciranje

Za Petrom Lindvaldom-Nielsenom je deset let dela s predstavniki za medije in drugimi strokovnjaki za slike, odnose z javnostmi, grafično oblikovanje in socialne medije. To je bil čas naslovov, ki so privabili bralce, kratkih in dolgih člankov, objav za medije, političnih, družabnih, kulturnih in kulinaričnih dogodkov, težkega dela, pogovorov, še najpomembneje pa družnega smeha. Petrov moto je povezovati ljudi s smehom, kajti nič ni bolj človeškega od smeha v družbi. Peter je obogatil naš jezik, spodbujal nas je, naj rečemo DA namesto NE, VLOŽI namesto PORABI in REŠITEV namesto PROBLEM.

Nove publikacije

Digitalna publikacija – Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) – 60 let prizadevnega delovanja

Civilna družba na delu za jutrišnjo Evropo

Odbor, ki je bil ustanovljen z Rimskima pogodbama iz leta 1957, se je pred 60 leti, tj. 19. maja 1958, sestal na svojem prvem plenarnem zasedanju. Njegova pot je od takrat povezana s procesom evropskega povezovanja, za katerega si še vedno prizadeva.

Novice EESO

EESO ob 60-letnici obljublja odločne in prodorne ukrepe za boljšo Evropo

V nagovoru ob 60-letnici Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) 24. maja je njegov predsednik Luca Jahier potrdil, da Odbor nikakor ne namerava počivati na lovorikah, in začrtal pot za prihodnje ukrepe na sedmih prednostnih področjih. Voditelji EU so se v razpravi o prihodnosti Evrope strinjali, da mora državljanski prostor ostati jedro evropske demokracije.

Nagrada za civilno družbo za leto 2018: identitete, evropske vrednote in kulturna dediščina v Evropi

Dogodki v svetu v zadnjih letih so evropski projekt postavili na preizkušnjo. Prebivalstvo in vlade na vseh ravneh niso bili pripravljeni na notranje spore, nezadovoljstvo med državljani in močno povečanje migracij, zaradi česar se je okrepila nacionalistična retorika in omajala vzajemna solidarnost.

„Neposredna plačila naj se dodelijo le aktivnim kmetom,“ pravi EESO in se zavzema za posebno podporo za mlade kmete

EESO podpira močno in ustrezno financirano SKP ter povečanje proračuna EU na 1,3 % BND v skladu z rastjo gospodarstva EU. Zagotoviti je treba ustrezno financiranje SKP, da bi lahko reševali vprašanja nizkih dohodkov kmetov in kmetijskih delavcev, inflacije in morebitnega primanjkljaja zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU ter dodatne zahteve v zvezi z okoljem in podnebnimi spremembami.

Majica iz 27 recikliranih plastenk

Cilj uspešne strategije glede plastike morajo biti učinkoviti ukrepi izobraževanja in usposabljanja, da bi spodbudili spoštovanje dinamičnega ravnovesja biosfere. Da bi bilo plastiko mogoče reciklirati v večjem obsegu in za pospešitev prehoda na krožno gospodarstvo so potrebne spodbude na področju oblikovanja in vedenja ter skupni tehnično-normativni standardi.

Z novimi oblikami dela potrebujemo preglednejše in predvidljivejše delovne pogoje

Zaradi porasta prožnih in netipičnih oblik zaposlitve v EU je zdaj nujno, da se za vse delavce določijo preglednejši in predvidljivejši delovni pogoji, to pa je najlaže doseči s socialnim dialogom in kolektivnimi pogajanji na nacionalni ravni, meni EESO v mnenju o Komisijinem predlogu direktive o preglednih delovnih pogojih.

Evropski sistem DDV mora nujno slediti tržnemu razvoju

EESO pozdravlja predloge Evropske komisije v zvezi z akcijskim načrtom za DDV, ki naj bi prinesel ugodnosti končnim uporabnikom, vendar želi videti nekatere spremembe. Države članice poziva, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi izvedle predlagane reforme in naredile korak bližje dokončnemu oblikovanju sistema davka na dodano vrednost (DDV) v razumnem roku.

Naložbe v visokozmogljivo računalništvo bodo povečale blaginjo, konkurenčnost in zaposlovanje

EESO podpira pobudo Evropske komisije za vzpostavitev evropskega skupnega podjetja za visokozmogljivo računalništvo. Meni, da bo ta zelo pomembna tehnologija pripomogla k reševanju najbolj perečih vprašanj, s katerimi se danes sooča družba, in bo navsezadnje povečala blaginjo, konkurenčnost in zaposlovanje.

Prihodnost Zahodnega Balkana bi morala biti evropska prihodnost

Več kot 100 predstavnikov civilne družbe je pripravilo svoj prispevek k vrhu voditeljev držav EU in Zahodnega Balkana, ki je bil 15. maja v Sofiji.

Udeleženci konference na visoki ravni so izrazili prepričanje, da je širitev EU, zlasti pa širjenje njenih demokratičnih vrednot in pravnih norm na Zahodni Balkan v interesu držav v regiji in EU.

Trgovina, naložbe, socialna varnost in solidarnost – glavne točke 16. okrogle mize EU-Kitajska

„Prispevek civilne družbe bogati večplastno partnerstvo med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko ter omogoča boljše mednarodne odnose,“ sta se strinjala predsednik EESO Luca Jahier in podpredsednik Ekonomsko-socialnega sveta Kitajske Yang Chongui, ki sta se srečala na 16. okrogli mizi obeh institucij.

Pridružitveni sporazum med EU in državami Mercosurja je mogoč le, če bo koristil obema stranema

 Evropski ekonomsko-socialni odbor poudarja, da za sporazum ne bi smeli žrtvovati nobenega sektorja, regije ali države

Evropska unija je največje svetovno gospodarstvo, Mercosur pa je med šestimi največjimi gospodarstvi na svetu. V mnenju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Na poti k pridružitvenemu sporazumu med EU in Mercosurjem, ki je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju 24. maja, je zapisano, da lahko podpis pridružitvenega sporazuma za obe strani pomeni občutne prednosti.

Snovalci politike EU: Pri razvoju umetne inteligence Evropska unija ne sme pozabiti na svoje vrednote

Na prvem vrhu deležnikov o umetni inteligenci, ki sta ga Evropski ekonomsko-socialni odbor in Evropska komisija organizirala 18. junija v Bruslju, je bilo poudarjeno, da mora Evropska unija zagotoviti umetno inteligenco, ki bo varna, nepristranska in v skladu z evropskimi vrednotami.

Tretji evropski dan socialnih podjetij: čas je za priznanje in širitev

„To je trenutek, ko lahko socialna podjetja izrazijo evropske vrednote v času, ko se EU sooča z velikimi izzivi,“ je dejala članica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO)Ariane Rodert, ki je odprla tretji evropski dan socialnih podjetij.

9. dnevi civilne družbe EESO: V digitalni dobi so potrebne človeške veščine in ustrezno zakonodajno okolje

Letošnji dnevi civilne družbe, ki jih je povezovalna skupina v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru organizirala 24. in 25. maja v Bruslju, so potekali pod geslom Državljanstvo, demokracija in kultura v digitalizirani Evropi.

Gospodarske koristi energetskega prehoda za regije so pogosto prezrte

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je 31. maja priredil posvetovanje o energetskem prehodu v evropskih regijah, s katerim je želel opozoriti na gospodarske koristi, ki jih lahko imajo regije od prehoda na decentralizirano in nizkoogljično energetsko oskrbo. Čeprav ima prehod izrazito regionalno razsežnost, je ta tema še pretežno neraziskana.

Komisijin predlog proračuna politično premalo ambiciozen

Predlog večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027, ki ga je predložila Evropska komisija, je nezadosten in politično premalo ambiciozen  to je ena od glavnih ugotovitev s konference, ki jo je na to temo organiziral EESO. Zaželeno bi bilo hitro doseči dogovor o primernem in ustrezno preoblikovanem dolgoročnem proračunu.

Novice skupin

Študija o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

Študija, ki jo je za Evropski ekonomsko-socialni odbor na zahtevo skupine delojemalcev pripravila Evropska opazovalna skupina za socialne razmere.

Zaščita raznolikosti

Pripravila skupina Raznolikost Evrope v EESO

Že večkrat sem obiskal koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau in vsakokrat sem bil osupnjen zaradi grozot in nečlovečnosti, ki jih je človek sposoben storiti sočloveku. Toda obdajali so me tudi drugi občutki, ki se z vsakim obiskom spreminjajo. Verjetno je bilo pričakovano, dejansko celo zaželeno, da bo obisk razširjenega ožjega predsedstva EESO v koncentracijskem taborišču 12. junija v nas sprožil razmislek ne le o preteklosti, temveč predvsem o sedanjosti in prihodnosti.

Prihodnost Evrope – pogledi delodajalcev

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Bolj usklajena, bolj enotna in manj birokratska – tako delodajalci vidijo prihodnost Evrope. Gospodarstveniki še vedno močno podpirajo EU in želijo dejavno sodelovati pri oblikovanju njene prihodnosti. Udeleženci konference Prihodnost Evrope – pogledi delodajalcev, ki je 21. junija 2018 potekala v Madridu v Španiji, so poudarili konkretne pomanjkljivosti v EU ter opredelili rešitve za prihodnost.

Kmalu v EESO/kulturne prireditve

Praznovanje 60. obletnice EESO ob zvokih glasbe s predstave „Songs of Longing“

Kulturna prireditev ob praznovanju 60. obletnice EESO je bila nedvomno edinstvena in nepozabna umetniška predstava, ki je združila različne elemente celotnega spektra kulture in ustvarjalnosti.