Rovnosť medzi ženami a mužmi

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 49

Pages

24/05/2019
News

EHSV sa domnieva, že napriek všeobecnému napredovaniu v oblasti rodovej rovnosti potrvá pri súčasnom tempe vyše sto rokov, kým ženy dosiahnu v Európe rovnaké postavenie ako muži.

V dôsledku obáv, že nedávne útoky na práva žien v Európe by mohli vážne ohroziť pokrok zameraný na dosiahnutie rovnosti mužov a žien, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) naliehavo vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby rodovú rovnosť zaradili na popredné miesto svojho politického programu.

19/12/2018
"Women: the largest disruptive force in business", Rick Zednik, Madi Sharma
News

Europe loses EUR 370 billion a year due to the gender employment gap. What's more, it is statistically proven that companies with more gender-diverse management boards produce better results. So, why might it take another 217 years to close the economic gender gap at global level, as estimated by the World Economic Forum? On 17 December, high-level speakers from the worlds of business, politics and NGOs came together with members of the Employers' Group to discuss how to leverage the immense potential that women could bring to the European economy.

24/09/2018
News

It needs different and holistic approaches to address gender inequality, says the EESC

The digital gender gap is a consequence of discrimination against women, which already starts in early childhood, the EESC points out. In its exploratory opinion on the digital gender gap, drafted at the European Parliament's request, the EESC suggests a multi-level approach and calls for holistic policies addressing different sources of inequality.

29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Konečný termín na predloženie prihlášok: 6. september

Európsky hospodársky a sociálny výbor vyzýva organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivcov v celej Európskej únii, aby sa uchádzali o jeho prestížnu Cenu pre občiansku spoločnosť. Tento rok sa ňou oceňujú iniciatívy, ktoré bojujú proti rodovým stereotypom presadzovaním rovnakých príležitostí pre ženy a mužov a ich rovnakého zaobchádzania vo všetkých sférach hospodárskeho a spoločenského života.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Press Release
Reference number: 
28/2019

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vyhlasuje súťaž o Cenu pre občiansku spoločnosť za rok 2019, ktorej témou je Viac žien v európskej spoločnosti a hospodárstve. Ocenia sa ňou inovatívne iniciatívy a projekty, ktorých zámerom je bojovať za rovnaké príležitosti žien a mužov a rovnaké zaobchádzanie s nimi vo všetkých sférach hospodárskeho a sociálneho života.

Event
Rewarding excellence in civil society initiatives

The first prize went to Women's Toponymy, Italy.
2nd prize: Polish Women's Strike, Poland; 3rd prize: Fairy Tales, Bulgaria; 4th prize: #mimmitkooda (Women Code), Finland; 5th prize: The Brussels Binder, Belgium.

Read more about the winners

06/09/2019
Event

During it's meeting on 29 November 2019, the Section for Economic and Monetary Union and Economic and Social Cohesion (ECO) of the European Economic and Social Committee (EESC) is organising a public debate "The Benefits of Gender Equality for the European Economy" with the aim to explore how policies aimed at achieving greater gender equality could help reinforce Europe's economic performance and what role the European civil society could play in supporting the development and implementation of these policies.

29/11/2019
Event
Extraordinary meeting of the Diversity Europe Group

The objective of the conference on 12 November was to launch the discussion on interrelated topics, but with a forward looking and practical approach. To explore how to move from the personal experience to the Institutional, how to change mind-sets and overcome prejudices.

12/11/2019

Pages