Sukupuolten tasa-arvo

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 55

Pages

12/05/2021
News

Equal pay for men and women or for work of equal value is one of the fundamental rights and principles of the EU, but on average women are still paid 14% less per hour than men, with pay differences present in all sectors and widening with age. Although welcomed as a much-needed step to close the gender pay gap, the Commission's proposal on pay transparency is receiving a mixed response, an EESC hearing found.

24/05/2019
News

Vaikka sukupuolten tasa-arvossa on edistytty, tätä vauhtia menee yli sata vuotta ennen kuin naiset saavuttavat tasa-arvoisen aseman suhteessa miehiin, sanoo ETSK.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita asettamaan sukupuolten tasa-arvon poliittisen asialistansa kärkeen. Huolta aiheuttaa se, että naisten oikeuksiin Euroopassa viime aikoina kohdistuneet hyökkäykset saattavat vaarantaa vakavasti edistymisen naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttamisessa.

19/12/2018
"Women: the largest disruptive force in business", Rick Zednik, Madi Sharma
News

Europe loses EUR 370 billion a year due to the gender employment gap. What's more, it is statistically proven that companies with more gender-diverse management boards produce better results. So, why might it take another 217 years to close the economic gender gap at global level, as estimated by the World Economic Forum? On 17 December, high-level speakers from the worlds of business, politics and NGOs came together with members of the Employers' Group to discuss how to leverage the immense potential that women could bring to the European economy.

24/09/2018
News

It needs different and holistic approaches to address gender inequality, says the EESC

The digital gender gap is a consequence of discrimination against women, which already starts in early childhood, the EESC points out. In its exploratory opinion on the digital gender gap, drafted at the European Parliament's request, the EESC suggests a multi-level approach and calls for holistic policies addressing different sources of inequality.

29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Hakemusten viimeinen jättöpäivä: 6. syyskuuta

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kehottaa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja yksityishenkilöitä kaikkialla Euroopan unionissa hakemaan komitean arvostettua kansalaisyhteiskuntapalkintoa. Tänä vuonna teemana ovat hankkeet, joissa torjutaan sukupuolistereotypioita ajamalla naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua kaikilla talous- ja yhteiskuntaelämän aloilla.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Press Release
Reference number: 
28/2019

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on käynnistänyt vuoden 2019 kansalaisyhteiskuntapalkintonsa hakumenettelyn. Tänä vuonna teemana on ”Enemmän naisia Euroopan yhteiskunta- ja talouselämään”, ja palkinnolla annetaan tunnustusta innovatiivisille aloitteille ja hankkeille, joilla pyritään edistämään naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja tasa-arvoista kohtelua kaikilla talous- ja yhteiskuntaelämän aloilla.

Pages