Równość płci

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 55

Pages

12/05/2021
News

Equal pay for men and women or for work of equal value is one of the fundamental rights and principles of the EU, but on average women are still paid 14% less per hour than men, with pay differences present in all sectors and widening with age. Although welcomed as a much-needed step to close the gender pay gap, the Commission's proposal on pay transparency is receiving a mixed response, an EESC hearing found.

24/05/2019
News

Pomimo ogólnego postępu w zakresie równouprawnienia płci przy obecnym tempie zmian potrzeba będzie ponad stu lat, zanim kobiety osiągną równość z mężczyznami w Europie – stwierdza EKES.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał Unię Europejską i jej państwa członkowskie, by uznały równouprawnienie płci za priorytet. Istnieją obawy, że niedawne ataki na prawa kobiet w Europie mogą poważnie zaszkodzić postępom w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn.

19/12/2018
"Women: the largest disruptive force in business", Rick Zednik, Madi Sharma
News

Europe loses EUR 370 billion a year due to the gender employment gap. What's more, it is statistically proven that companies with more gender-diverse management boards produce better results. So, why might it take another 217 years to close the economic gender gap at global level, as estimated by the World Economic Forum? On 17 December, high-level speakers from the worlds of business, politics and NGOs came together with members of the Employers' Group to discuss how to leverage the immense potential that women could bring to the European economy.

24/09/2018
News

It needs different and holistic approaches to address gender inequality, says the EESC

The digital gender gap is a consequence of discrimination against women, which already starts in early childhood, the EESC points out. In its exploratory opinion on the digital gender gap, drafted at the European Parliament's request, the EESC suggests a multi-level approach and calls for holistic policies addressing different sources of inequality.

29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Ostateczny termin składania wniosków: 6 września

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zaprasza organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywateli w całej Unii Europejskiej do zgłaszania kandydatur do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego, będącej sztandarowym wyróżnieniem przyznawanym przez Komitet. W tym roku uhonorowane zostaną inicjatywy, które przeciwdziałają stereotypom związanym z płcią, promując równe szanse dla kobiet i mężczyzn oraz równe traktowanie płci we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Press Release
Reference number: 
28/2019

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem tego roku jest: Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce. Nagroda zostanie przyznana za nowatorskie inicjatywy i projekty mające na celu walkę o równość szans dla kobiet i mężczyzn oraz ich równe traktowanie we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

Pages