Sooline võrdõiguslikkus

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 55

Pages

12/05/2021
News

Equal pay for men and women or for work of equal value is one of the fundamental rights and principles of the EU, but on average women are still paid 14% less per hour than men, with pay differences present in all sectors and widening with age. Although welcomed as a much-needed step to close the gender pay gap, the Commission's proposal on pay transparency is receiving a mixed response, an EESC hearing found.

24/05/2019
News

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et kuigi üldiselt on soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tehtud edusamme, võtab selles tempos naiste meestega võrdsustumine Euroopas rohkem kui sajand.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja liikmesriigid seaksid poliitilises tegevuskavas soolise võrdõiguslikkuse esikohale, pidades silmas muret, et hiljutised naiste õiguste vastased rünnakud Euroopas võivad tõsiselt ohustada naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamist.

19/12/2018
"Women: the largest disruptive force in business", Rick Zednik, Madi Sharma
News

Europe loses EUR 370 billion a year due to the gender employment gap. What's more, it is statistically proven that companies with more gender-diverse management boards produce better results. So, why might it take another 217 years to close the economic gender gap at global level, as estimated by the World Economic Forum? On 17 December, high-level speakers from the worlds of business, politics and NGOs came together with members of the Employers' Group to discuss how to leverage the immense potential that women could bring to the European economy.

24/09/2018
News

It needs different and holistic approaches to address gender inequality, says the EESC

The digital gender gap is a consequence of discrimination against women, which already starts in early childhood, the EESC points out. In its exploratory opinion on the digital gender gap, drafted at the European Parliament's request, the EESC suggests a multi-level approach and calls for holistic policies addressing different sources of inequality.

29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Taotluste esitamise tähtpäev: 6. september

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub kodanikuühiskonna organisatsioone ja üksikisikuid kogu Euroopa Liidus üles kandideerima kodanikuühiskonna auhinnale. Sel aastal keskendutakse algatustele, mis võitlevad sooliste stereotüüpide vastu, edendades naiste ja meeste võrdseid võimalusi ning võrdset kohtlemist kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Press Release
Reference number: 
28/2019

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kuulutas välja konkursi 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinnale. Käesoleva aasta teema on „Rohkem naisi Euroopa ühiskonnas ja majanduses” ning auhinnaga tunnustatakse innovaatilisi algatusi ja projekte, mille eesmärk on võidelda naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja nende võrdse kohtlemise eest kõigis majandus- ja ühiskonnaelu valdkondades.

Pages