Dzimumu līdztiesība

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 55

Pages

12/05/2021
News

Equal pay for men and women or for work of equal value is one of the fundamental rights and principles of the EU, but on average women are still paid 14% less per hour than men, with pay differences present in all sectors and widening with age. Although welcomed as a much-needed step to close the gender pay gap, the Commission's proposal on pay transparency is receiving a mixed response, an EESC hearing found.

24/05/2019
News

Neraugoties uz dzimumu līdztiesības jomā kopumā panākto progresu, līdzšinējā tempā paies vairāk nekā gadsimts, līdz sievietes Eiropā būs kļuvušas līdztiesīgas vīriešiem, uzskata EESK.

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) mudina Eiropas Savienību un dalībvalstis izvirzīt dzimumu līdztiesības jautājumu par vienu no galvenajām savas politikas prioritātēm, bažīdamās, ka nesenie uzbrukumi sieviešu tiesībām Eiropā varētu nopietni apdraudēt progresu ceļā uz vīriešu un sieviešu līdztiesību.

19/12/2018
"Women: the largest disruptive force in business", Rick Zednik, Madi Sharma
News

Europe loses EUR 370 billion a year due to the gender employment gap. What's more, it is statistically proven that companies with more gender-diverse management boards produce better results. So, why might it take another 217 years to close the economic gender gap at global level, as estimated by the World Economic Forum? On 17 December, high-level speakers from the worlds of business, politics and NGOs came together with members of the Employers' Group to discuss how to leverage the immense potential that women could bring to the European economy.

24/09/2018
News

It needs different and holistic approaches to address gender inequality, says the EESC

The digital gender gap is a consequence of discrimination against women, which already starts in early childhood, the EESC points out. In its exploratory opinion on the digital gender gap, drafted at the European Parliament's request, the EESC suggests a multi-level approach and calls for holistic policies addressing different sources of inequality.

29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 6. septembris

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja aicina pilsoniskās sabiedrības organizācijas un fiziskas personas visā Eiropas Savienībā pieteikties Pilsoniskās sabiedrības balvai. Šogad ar to tiek godinātas iniciatīvas, kas cīnās pret dzimumu stereotipiem, atbalstot vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem un vienlīdzīgu attieksmi visās ekonomikas un sociālās dzīves jomās.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Press Release
Reference number: 
28/2019

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir izsludinājusi 2019. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai. Šāgada temats ir “Lielāka sieviešu līdzdalība Eiropas sabiedrībā un ekonomikā”, un ar šo balvu tiks godinātas novatoriskas iniciatīvas un projekti, kuru mērķis ir cīnīties par vienlīdzīgām sieviešu un vīriešu iespējām un vienlīdzīgu attieksmi visās ekonomikas un sociālās dzīves jomās.

Pages