Sekcia pre vonkajšie vzťahy (REX) - Related Publications and other work