Secțiunea pentru relații externe (REX)

Secțiunea pentru relații externe (REX) a CESE are rolul de a monitoriza activitățile externe ale UE prin intermediul unui dialog cu organizațiile societății civile din țările și regiunile din afara UE cu care UE are relații oficiale. Secțiunea urmărește, de asemenea, în mod activ, politicile comerciale și de dezvoltare ale UE.

  1. Secțiunea REX dispune de o serie de comitete de monitorizare alcătuite din membri ai CESE, care observă evoluțiile și orientează lucrările REX în aceste domenii diverse.
  2. Comitetele consultative mixte (CCM) sunt alcătuite din membri ai CESE și organizații ale societății civile dintr-o țară cu care UE a semnat un acord de asociere sau un acord similar. Rolul lor este de a adopta recomandări formulate de reprezentanții societății civile privind diverse aspecte legate de relațiile bilaterale. Comitetele consultative au un rol similar, dar se referă la un grup de state, nu la un singur stat.
  3. Platformele societății civile sunt structuri asemănătoare cu CCM, însă membrii din partea UE din cadrul lor includ, pe lângă CESE, și alte organizații ale societății civile europene. Înființarea lor decurge din acordurile de asociere cu partenerii estici.
  4. CESE s-a implicat într-o masă rotundă cu Comitetul Economic și Social din China.
  5. Grupurile consultative interne (GCI) sunt organe instituite în cadrul acordurilor de liber schimb (ALS) sau al capitolelor privind liberul schimb din acordurile de asociere. Ele au rolul de a consilia Direcția Generală Comerț a Comisiei Europene cu privire la capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă din cadrul ALS. Ele nu sunt organe bilaterale; omologii UE semnatari ai ALS au propriile GCI care consiliază guvernele naționale respective. Atât GCI ale UE cât și omologii lor pot organiza reuniuni între GCI  ale celor două părți. CESE (Secțiunea REX) îndeplinește funcția de secretariat al GCI ale UE.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies