Secțiunea pentru relații externe (REX)

This page is also available in

Activitatea principală a Secțiunii pentru relații externe (REX) constă în monitorizarea activităților externe ale UE, printr-un dialog cu organizațiile societății civile din țările și regiunile terțe cu care UE are relații oficiale, în special cu cele din țările candidate și din vecinătatea UE. Secțiunea urmărește în mod activ politicile UE din domeniile comerțului și dezvoltării.

Relațiile externe ale CESE se înscriu, în principal, în contextul mandatelor primite prin acorduri internaționale semnate de UE cu țări terțe sau prin decizii adoptate la reuniunile la nivel înalt ale șefilor de stat. Secțiunea REX cooperează cu țările ACP, țările din America Latină și zona Caraibilor, SUA, Canada, partenerii euro-mediteraneeni, Ucraina, Georgia, Moldova, Turcia, Balcanii de Vest, Rusia, China, Japonia și Coreea.

Downloads

Report on the activities of the Section for External Relations during the 2013-2015 term

Work programme of the External Relations Section for the October 2015 - April 2018 term of office