Eiropas Ekonomikas zonas konsultatīvā komiteja

This page is also available in

Eiropas Ekonomikas zonas konsultatīvā komiteja (EEZ KK) ir daļa no EEZ līguma (96. pants), un to izveidoja 1994. gadā, kad līgums stājās spēkā. Tā pārstāv EEZ valstu darba devējus, darba ņēmējus un citus pilsoniskās sabiedrības dalībniekus. No valstīm, kas nav ES dalībvalstis, tajā ir pārstāvēta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šveice nosūta novērotājus.

Komitejā ietilpst pārstāvji no EESK un no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) konsultatīvās komitejas. EEZ KK tiekas vienreiz gadā.

Katrā sanāksmē EEZ KK pieņem rezolūcijas un ziņojumus par dažādiem iekšējā tirgus aspektiem un par būtiskām norisēm Eiropas Ekonomikas zonā. Rezolūcijas tiek nosūtītas EEZ Padomei informācijai.