Starptautiskās tirdzniecības koordinācijas komiteja

This page is also available in

Starptautiskās tirdzniecības koordinācijas komitejas mērķis ir nodrošināt regulāru un konsekventu EESK iesaisti starptautiskās tirdzniecības jautājumos. Komitejas galvenie uzdevumi ir šādi:

  • pārraudzīt PTO daudzpusējās tirdzniecības sarunas un attiecīgās daudzpusējās sarunas,
  • pārraudzīt dažādās ES divpusējās tirdzniecības sarunas,
  • piedalīties ES tirdzniecības politikas veidošanā.