ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotā konsultatīvā komiteja

ES un Ziemeļmaķedonijas apvienotā konsultatīvā komiteja (AKK) ir pilsoniskās sabiedrības forums, ko EESK izveidojusi kopā ar Ziemeļmaķedonijas pilsonisko sabiedrību (sociālajiem partneriem un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām).  AKK juridiskais pamats ir Stabilizācijas un asociācijas nolīgums, un to izveidoja pēc tam, kad ceturtajā Stabilizācijas un asociācijas padomes sanāksmē 2007. gada 24. jūlijā tika pieņemts politisks lēmums. Pilsoniskās sabiedrības apvienotajā konsultatīvajā komitejā ir deleģēti locekļi no katras puses.

AKK piedāvā abu pušu pilsoniskās sabiedrības organizācijām iespēju uzraudzīt Ziemeļmaķedonijas virzību uz ES un pieņemt ieteikumus valsts valdībai un ES iestādēm. ES un Ziemeļmaķedonijas AKK tikās astoņas reizes, taču 2013. gada oktobrī tā darbību pārtrauca, jo nenotika sarunas par pievienošanos. Sākoties sarunām par pievienošanos ES, būtu jāatsākas arī AKK darbam. Tikmēr šajā valstī turpināsies regulāras uzklausīšanas sanāksmes.