Rietumbalkānu koordinācijas komiteja

Rietumbalkānu koordinācijas komiteja tika izveidota 2004. gadā, lai sekotu līdzi politiskajām, ekonomiskajām un sociālajām norisēm Rietumbalkānu valstīs (īpaši tajās, ar kurām nav izveidotas kopīgas divpusējas pilsoniskās sabiedrības struktūras) un veicinātu pilsoniskās sabiedrības attīstību un demokrātijas nostiprināšanu reģionā. Tās sastāvā ir EESK locekļi, un tā tiekas līdz četrām reizēm gadā Eiropas Savienībā vai minētajā reģionā, lai apspriestos ar politiskajiem līderiem un pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem.

Koordinācijas komitejas prioritātes ir bēgļu un migrācijas krīze, sociālekonomiskā attīstība, cīņa pret korupciju, pamattiesības un dažādu minoritāšu tiesības un līdzāspastāvēšana, vārda brīvība, tiesiskums un sociālais dialogs.

Rietumbalkānu pilsoniskās sabiedrības forums

Rietumbalkānu pilsoniskās sabiedrības forums notiek katru otro gadu kādā no reģiona valstīm. Foruma temati atbilst Rietumbalkānu koordinācijas komitejas prioritātēm. Šajā forumā pulcējas ievērojams skaits pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tostarp augsta līmeņa dalībnieki no ES iestādēm un attiecīgā reģiona. Tas sekmē pilsoniskās sabiedrības dialogu un reģionālo sadarbību. Foruma beigās tiek pieņemta deklarācija ar konkrētu ieteikumu kopumiem, kas adresēti Rietumbalkānu valstu valdībām un ES iestādēm.