ES un Melnkalnes apvienotā konsultatīvā komiteja

This page is also available in

ES un Melnkalnes apvienotā konsultatīvā komiteja (AKK) ir pilsoniskās sabiedrības forums, ko EESK izveidojusi kopā ar Melnkalnes pilsonisko sabiedrību (sociālajiem partneriem un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām). AKK pilnvaras ir noteiktas ES un Melnkalnes Stabilizācijas un asociācijas padomes 2011. gada 20. jūnija Lēmumā Nr. 1/2011, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1/2010, ar ko pieņem Stabilizācijas un asociācijas padomes reglamentu. AKK, sniedzot pilsoniskās sabiedrības skatījumu, papildina ES institucionālo sistēmu, kas saistīta ar ES un Melnkalnes Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu. Pilsoniskās sabiedrības apvienotajā konsultatīvajā komitejā ir deleģēti locekļi no katras puses.

AKK piedāvā abu pušu pilsoniskās sabiedrības organizācijām iespēju uzraudzīt Melnkalnes virzību uz ES un pieņemt ieteikumus Melnkalnes valdībai un ES iestādēm.