ES un Turcijas apvienotā konsultatīvā komiteja

ES un Turcijas apvienoto konsultatīvo komiteju (AKK) izveidoja 1995. gadā, un tās pilnvaras ir noteiktas ES un Turcijas asociācijas nolīgumā. AKK sastāvā ir locekļi no EESK un locekļi, kas pārstāv Turcijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (sociālos partnerus un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas).

Tās galvenais uzdevums ir uzraudzīt Turcijas virzību uz dalību ES un pieņemt ieteikumus Turcijas valdībai un ES iestādēm. AKK funkcija ir arī dot Turcijas pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvjiem iespēju iepazīties ar konsultāciju procesu Eiropas Savienībā, kā arī dot ES pārstāvjiem iespēju pašiem iepazīties ar Turcijas sociālajām struktūrām, kā arī reformu ekonomisko un sociālo ietekmi.

AKK apspriež plašu jautājumu loku, tostarp Turcijas un ES sadarbību dažādās jomās, kā migrācija, enerģētika, mazie un vidējie uzņēmumi un arodmācības. AKK nesen notikušajās sanāksmēs pārrunāta ES un Turcijas muitas savienības uzlabošana un modernizācija, reģionālās atšķirības Turcijā, personu ar invaliditāti integrācija sabiedrībā, kā arī sieviešu nodarbinātība un arodbiedrību tiesības.