ELi ja Põhja-Makedoonia ühine nõuandekomitee

This page is also available in

ELi ja Põhja-Makedoonia ühine nõuandekomitee on kodanikuühiskonna platvorm, mis on loodud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Põhja-Makedoonia kodanikuühiskonna (sotsiaalpartnerid ja muud kodanikuühiskonna organisatsioonid) vahel. Selle õiguslik alus on stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingus ja see loodi pärast poliitilist otsust, mis võeti vastu 24. juulil 2007 toimunud stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogu neljandal koosolekul. Kodanikuühiskonna ühine nõuandekomitee hõlmab liikmeid kummaltki poolelt.

Ühine nõuandekomitee võimaldab mõlema poole kodanikuühiskonna organisatsioonidel jälgida Põhja-Makedoonia liikumist ELi suunas ja võtta vastu soovitusi riigi valitsusele ja ELi institutsioonidele. ELi ja  Põhja-Makedoonia ühine nõuandekomitee pidas kaheksa koosolekut, enne kui muutus 2013. aasta oktoobris mitteaktiivseks ühinemisläbirääkimiste puudumise tõttu. Ühise nõuandekomitee töö peaks taas algama, kui algavad ELiga ühinemise läbirääkimised. Seni korraldatakse riigis jätkuvalt korrapäraseid kuulamisi.