Põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte rühm

This page is also available in

Põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte rühm on komitees horisontaalne kogu, mille ülesanne on toimida Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide foorumina, kus nad saavad kokku ja selgitavad üksteisele, milliseks nad peavad põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte olukorda liikmesriikides.

Rühma töös keskendutakse teemadele, mitte konkreetsetele riikidele, samuti soovitakse edendada nende Euroopa väärtuste järgimist, mis on kirjas ELi lepingu artiklis 2, põhiõiguste hartas ja Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni esitatud õigusriigi põhimõtetes. Eesmärk on käsitleda nii kollektiivseid kui ka individuaalseid õigusi ning komitee pädevust arvestades ka majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi. Need õigused on kodaniku- ja poliitilistest õigustest lahutamatud ning vajavad erilist strateegilist tähelepanu.

Rühm loodi 2018. aasta jaanuaris.