Temaatiline uurimisrühm „Romade kaasamine“

This page is also available in

Romad on suurim rahvusvähemus ELis, kelle hinnanguline rahvaarv on ligikaudu 6 miljonit. Paljud neist puutuvad oma igapäevaelus jätkuvalt kokku eelarvamuste, sallimatuse, diskrimineerimise ja sotsiaalse tõrjutusega, kuigi nad on olnud Euroopa tsivilisatsiooni lahutamatu osa enam kui tuhat aastat. Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku ja nõukogu soovitustega romade tõhusaks integreerimiseks liikmesriikides võetavate meetmete kohta edendatakse nende aktiivset kaasamist ja toetatakse liikmesriike romade kaasamise käsitlemisel. Enamik liikmesriike on praeguseks vastu võtnud romasid käsitleva riikliku integratsioonistrateegia.

Euroopa Põhiõiguste Ameti esitatud andmetest romade olukorra kohta tööhõive, hariduse, eluaseme ja tervise vallas nähtub, et nimetatud strateegiate rakendamise edusammud on olnud aeglased. Diskrimineerimine ja romavastasus ning de facto segregatsioon eluaseme ja hariduse vallas mõjutab jätkuvalt paljusid romasid.

Komitee on loonud temaatilise uurimisrühma „Romade kaasamine“, kuhu kuulub liikmeid komitee eri sektsioonidest, hõlmates eri poliitikavaldkondi ning esindades tööandjate, töötajate ja Euroopa mitmekesisuse rühma. Uurimisrühma eesmärk on

  • koguda kodanikuühiskonna seisukohti romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate rakendamise kohta ja edendada romade aktiivset kaasamist,
  • pakkuda kodanikuühiskonnale, eelkõige romade organisatsioonidele võimalusi teha end kuuldavaks ning määrata kindlaks head tavad ja neid jagada,
  • anda aru ja esitada soovitusi romade kaasamise kohta.