Az „Alapvető jogok és jogállamiság” ad hoc csoport

This page is also available in

Az „Alapvető jogok és jogállamiság” ad hoc csoport (FRRL) egy horizontális szerv az EGSZB-n belül, melynek az a feladata, hogy fórumot biztosítson az európai civil társadalmi szervezetek számára, ahol találkozhatnak és megoszthatják egymással, hogy miként értékelik az alapvető jogok, a demokrácia és a jogállamiság helyzetét a tagállamokban.

Munkája során az FRRL csoport az alapjogokkal és a jogállamisággal összefüggő és a civil társadalom számára különösen releváns kulcskérdésekre összpontosít. Ezt a tevékenységet – melynek célja az Európában mutatkozó tendenciák feltérképezése és ennek révén a valamennyi érdekelt bevonásával zajló építő jellegű párbeszéd alapjainak biztosítása – az összes uniós tagállamba tett látogatások és a nemzeti civil társadalmakkal fenntartott kapcsolatok révén végzi.

Az FRRL csoport elő kívánja mozdítani az EUSZ 2. cikkében, az Alapjogi Chartában, valamint az Európa Tanács Velencei Bizottsága által a jogállamiság kritériumairól alkotott listában szereplő európai értékek tiszteletben tartását. Mindenfajta joggal foglalkozni kíván, hiszen a polgári, a politikai, a gazdasági, a szociális és a kulturális jogok nem választhatók el egymástól, és az EGSZB megbízatásából kiindulva kiemelt figyelmet szeretne fordítani a civil társadalom és ezen belül a szociális partnerek szempontjából kulcsfontosságú jogokra: az egyesülés, a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságára (ez utóbbin belül a tömegtájékoztatás szabadságára is), a megkülönböztetésmentességhez való jogra, valamint a jogállamiság szélesebb értelemben vett helyzetére.

A csoport 2018 januárjában jött létre.

Az FRRL csoport munkaprogramjával kapcsolatos aktuális információkat az alábbi dokumentumban találhatja meg. (Word dokumentum)

Downloads

Alapvető jogok és a jogállamiság – fejlemények az egyes tagállamokban a civil társadalom szemszögéből, 2018–2019

Work programme 2018-2020 - Fundamental Rights and the Rule of Law