Az „Alapvető jogok és jogállamiság” ad hoc csoport

This page is also available in

Az „Alapvető jogok és jogállamiság” ad hoc csoport (FRRL) egy horizontális szerv az EGSZB-n belül, melynek az a feladata, hogy fórumot biztosítson az európai civil társadalmi szervezetek számára, ahol találkozhatnak és megoszthatják egymással, hogy miként értékelik az alapvető jogok, a demokrácia és a jogállamiság helyzetét a tagállamokban.

Munkája során az FRRL csoport az alapjogokkal és a jogállamisággal összefüggő és a civil társadalom számára különösen releváns kulcskérdésekre összpontosít. Ezt a tevékenységet – melynek célja az Európában mutatkozó tendenciák feltérképezése és ennek révén a valamennyi érdekelt bevonásával zajló építő jellegű párbeszéd alapjainak biztosítása – az összes uniós tagállamba tett látogatások és a nemzeti civil társadalmakkal fenntartott kapcsolatok révén végzi.

Az FRRL csoport elő kívánja mozdítani az EUSZ 2. cikkében, az Alapjogi Chartában, valamint az Európa Tanács Velencei Bizottsága által a jogállamiság kritériumairól alkotott listában szereplő európai értékek tiszteletben tartását. Mindenfajta joggal foglalkozni kíván, hiszen a polgári, a politikai, a gazdasági, a szociális és a kulturális jogok nem választhatók el egymástól, és az EGSZB megbízatásából kiindulva kiemelt figyelmet szeretne fordítani a civil társadalom és ezen belül a szociális partnerek szempontjából kulcsfontosságú jogokra: az egyesülés, a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságára (ez utóbbin belül a tömegtájékoztatás szabadságára is), a megkülönböztetésmentességhez való jogra, valamint a jogállamiság szélesebb értelemben vett helyzetére.

A csoport 2018 januárjában jött létre.

Az FRRL csoport munkaprogramjával kapcsolatos aktuális információkat az alábbi dokumentumban találhatja meg. (Word dokumentum)

Downloads

Ad hoc Group on Fundamental Rights and the Rule of Law - 2023 Country visits Programme

Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021

Alapvető jogok és a jogállamiság – fejlemények az egyes tagállamokban a civil társadalom szemszögéből, 2018–2019

EESC FRRL Group visits methodology