#YEYS2021: Mladá generácia Európanov sa nebojí výziev a vyjadruje svoje názory na zmenu klímy

This page is also available in

Na virtuálnom samite mládeže o klíme, ktorý 18. až 19. marca 2021 zorganizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), sa zúčastnili stredoškoláci z celej Európy. Ich konkrétne návrhy boli odovzdané výkonnému podpredsedovi Európskej komisie Fransovi Timmermansovi.

Mladých Európanov treba zapojiť do rozhodovania o budúcnosti EÚ: bez vašej mobilizácie by sme dnes nemali Európsku zelenú dohoduvyhlásil Frans Timmermans, ktorý podujatie Vaša Európa, váš názor 2021 vysoko ocenil. Som naozaj ohromený tým, aké dôkladné poznatky máte o problematike zmeny klímy a akým spôsobom ste svoje návrhy prezentovali. Takto by sme mali žiť, snažiac sa pochopiť jeden druhého, ak totiž niekomu rozumiete, nemôžete ho nenávidieť, uviedol na záver.

Po dvoch dňoch živých diskusií online 234 účastníkov #YEYS2021 vo veku od 16 do 18 rokov sformulovalo konkrétne odporúčania, ktoré predstavili počas záverečného plenárneho zasadnutia.

Študenti museli pri simulácii konferencie Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP) zastupovať niektorú zo zainteresovaných skupín a spolu s ostatnými skupinami vypracovať plán, ako do konca storočia obmedziť globálne otepľovanie na bezpečnú úroveň výrazne pod 1,5 °C. Skupiny zastupovali skutočné sektory a priemyselné odvetvia, ktorých činnosť a angažovanosť ovplyvňujú globálne otepľovanie.

Niektoré z návrhov:
 

  • Výsadba mestských stromov a inštalácia vertikálnych záhrad
  • „Ekologický Manhattanský projekt“ pre EÚ s veľkými investíciami do nových technológií
  • Investovanie do väčšej osvety pre širokú verejnosť
  • Zavádzanie na mieru šitých opatrení, ktoré budú reagovať na špecifickú situáciu v jednotlivých krajinách
  • Podpora zalesňovania ako jedného z najúčinnejších dlhodobých spôsobov odstraňovania uhlíka
  • Zavádzanie vodíka a bioplynu súčasne s vyraďovaním fosílnych palív
  • Odstránenie priepasti medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami

Podľa konečného plánu mladých Európanov, ktorý predstavilo osem z nich, by sa do roku 2100 mal zaistiť nárast teploty o + 1,4 °C, a tak dosiahnuť stanovený cieľ.

Predsedníčka EHSV Christa Schweng privítala mladých účastníkov optimisticky: Budúcnosť Európy vidím veľmi nádejne a verím, že o ďalšiu generáciu Európanov bude dobre postarané. Potrebujeme zelenú transformáciu a ekologické hospodárstvo, v ktorom sa na nikoho nezabudne. A na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme aktívnych občanov. Preto treba začať tým, že zapojíme mladých ľudíPodpredseda EHSV pre komunikáciu Cillian Lohan na záver podujatia uviedol: Dúfam, že skúsenosť s YEYS vám dala chuť stať sa aktívnymi občanmi. Silná demokracia si vyžaduje aj vašu účasť. Mládežnícke manifestácie ukázali, že zmena môže prísť z ulice. Vaše požiadavky, aby sa začalo viac konať, dnes pomáhame presadiť na vyšších miestach.

Študenti mali počas podujatia možnosť podeliť sa o svoje myšlienky a názory s viacerými hosťami, napríklad s belgickými aktivistkami Anunou de WeverAdelaide Charlier, predsedom Európskej rady mladých poľnohospodárov Samuelom Massem a spolupredsedníčkou Skupiny zelených/Európska slobodná aliancia v Európskom parlamente Ska Keller, ktorá zdôraznila: Nevaríme z vody, za všetkým je veľa výskumu. Vieme, aké postupy treba prijať a zaviesť na vnútroštátnej úrovni. Európsky právny predpis v oblasti klímy je veľmi dôležitý krok! Vďačíme zaň skutočne tlaku zvonka a angažovanosti mládeže.

Kontext:
V dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19 v marci 2020 bolo hlavné podujatie EHSV pre mládež Vaša Európa, váš názor (YEYS) zrušené. Na YEYS 2021 bolo vybraných 33 škôl, jedna z každého z 27 členských štátov EÚ, päť z kandidátskych krajín (Albánsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko) a jedna zo Spojeného kráľovstva.

EHSV chce prostredníctvom tejto iniciatívy zabezpečiť, aby sa pri tvorbe politiky EÚ zohľadňovali názory, skúsenosti a nápady mladej generácie.

Podrobnejšie informácie o YEYS 2021 sú k dispozícii na oficiálnej internetovej stránke podujatia.

Downloads

#YEYS2021: Mladá generácia Európanov sa nebojí výziev a vyjadruje svoje názory na zmenu klímy