#YEYS2021: Euroopan nuori sukupolvi tarttuu haasteeseen ja ottaa kantaa ilmastonmuutokseen

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 18.–19. maaliskuuta 2021 järjestämään virtuaaliseen nuorten ilmastohuippukokoukseen osallistuneet lukiolaiset eri puolilta Eurooppaa esittivät konkreettisia ehdotuksia Euroopan komission johtavalle varapuheenjohtajalle Frans Timmermansille.

Nuoret eurooppalaiset kykenevät vaikuttamaan EU:n tulevaisuuteen: ilman kehotuksianne ryhtyä toimiin meillä ei olisi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, sanoi Frans Timmermans vuoden 2021 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtumassa käyttämässään puheenvuorossaan. Olen todella vaikuttunut syvällisestä ilmastonmuutosongelmatietoisuudestanne sekä siitä tavasta, millä olette esittäneet ehdotuksenne minulle. Juuri näin meidän on toimittava, vuorovaikutuksessa ja toisiamme ymmärtäen – on erittäin vaikea vihata niitä, joita voimme ymmärtää, hän totesi puheenvuoronsa päätteeksi.

Kaksi päivää kestäneiden vilkkaiden virtuaalikeskustelujen jälkeen yli 234 16–18-vuotiasta lukiolaista, jotka osallistuivat ”Sinun Eurooppasi, Sinun mielipiteesi” ‑tapahtumaan (#YEYS2021), laativat konkreettisia suosituksia, jotka he esittelivät päätöstäysistunnossa.

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssia (COP) jäljittelevässä istunnossa osanottajien oli toimittava eri sidosryhmien edustajina ja tehtävä yhteistyötä muiden ryhmien kanssa laatiakseen suunnitelman maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi turvalliselle tasolle, mikä tarkoittaa selvästi alle 1,5 celsiusastetta vuosisadan loppuun mennessä. Ryhmät edustivat todellisia elinkeino- ja teollisuudenaloja, joiden toiminta ja ajamat asiat vaikuttavat ilmaston lämpenemiseen.

  • sisältyi muun muassa seuraavia toimia:
     
  • puiden istuttaminen kaupunkeihin ja vertikaalisten puutarhojen rakentaminen
  • EU:n ”ekologinen Manhattan-projekti” ja siihen liittyvät merkittävät investoinnit uusiin teknologioihin
  • investoinnit suuren yleisön koulutuksen lisäämiseksi
  • kunkin maan erityisolosuhteisiin soveltuvien räätälöityjen toimintapolitiikkojen toteuttaminen
  • metsittämisen tukeminen yhtenä tehokkaimmista pitkäjänteisistä ratkaisuista hiilidioksidin poistamiseksi
  • vedyn ja biokaasun käyttöönotto ja fossiilisten polttoaineiden käytön asteittainen lopettaminen
  • kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välisen kuilun umpeen kurominen.

Nuorten eurooppalaisten laatimassa ja kahdeksan opiskelijan esittelemässä lopullisessa suunnitelmassa keskilämpötilan ennustettiin nousevan 1,4 celsiusasteella vuoteen 2100 mennessä – harjoituksen tavoite siis saavutettiin.

ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng toivotti osanottajat tervetulleiksi ja sanoi: Suhtaudun erittäin luottavaisesti Euroopan tulevaisuuteen ja olen vakuuttunut siitä, että eurooppalaisten seuraava sukupolvi on hyvissä käsissä. On toteutettava vihreä siirtymä vihreään talouteen, jossa ketään ei jätetä oman onnensa nojaan. Tätä varten tarvitsemme aktiivisia kansalaisia, ja tämä prosessi alkaa nuorten osallistamisesta. Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Cillian Lohan päätti tapahtuman seuraavin sanoin: Toivon, että ’Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi’ ‑tapahtuma on vahvistanut haluanne toimia aktiivisina kansalaisina. Vahva demokratia edellyttää teidän osallistumistanne. Nuorisoliike on osoittanut, että muutokset voivat saada alkunsa kaduilta. Nyt pyrimme saamaan vallanpitäjät kuulemaan vaatimukset vankemmista toimista.

Tapahtuman aikana osanottajilla oli tilaisuus vaihtaa ajatuksiaan ja näkemyksiään kutsuvieraiden kanssa. Näitä olivat muun muassa belgialaiset ilmastoaktivistit Anuna de Wever ja Adelaide Charlier, Euroopan nuorten maataloustuottajien neuvoston puheenjohtaja Samuel Masse ja Euroopan parlamentin Vihreät / Euroopan vapaa allianssi ‑ryhmän toinen puheenjohtaja Ska Keller, joka sanoi: Ei ole tarpeen keksiä uudelleen pyörää – aihetta on jo tutkittu paljon. Tiedämme, mitä menettelyjä valtiotasolla voidaan ottaa käyttöön ja panna täytäntöön. Ilmastolaki on hyvin tärkeä askel. Tästä kaikesta voimme kiittää ulkopuolelta tullutta painostusta ja nuorten sitoutumista.

Taustaa:

Komitean tärkein nuorille tarkoitettu ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtuma jouduttiin perumaan covid-19-pandemian puhkeamisen vuoksi maaliskuussa 2020. Vuoden 2021 tapahtumaan valittiin 33 koulua, yksi kustakin EU:n 27 jäsenvaltiosta ja viidestä ehdokasmaasta (Albania, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Serbia ja Turkki) ja yksi Yhdistyneestä kuningaskunnasta.

ETSK pyrkii tällä aloitteella varmistamaan, että nuoremman sukupolven näkemykset, kokemukset ja ajatukset otetaan huomioon EU:n poliittisessa päätöksenteossa.

Lisätietoa vuoden 2021 ”Sinun Eurooppasi, sinun mielipiteesi” ‑tapahtumasta on saatavilla tapahtuman virallisilla verkkosivuilla.

Work organisation

Downloads

#YEYS2021: European Young generation takes up challenges and delivers its say on climate change