#YEYS2021: младото европейско поколение поема предизвикателствата и излага вижданията си във връзка с изменението на климата

Ученици от цяла Европа, които участваха във виртуална младежка среща на върха по въпросите на климата, организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на 18 и19 март 2021 г., представиха конкретни предложения на изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс.

Младите европейци трябва да имат думата, когато става въпрос за бъдещето на ЕС: без Вашите призиви за действие нямаше да имаме Европейски зелен пакт, заяви г‑н Тимерманс, приветствайки проявата Твоята Европа, твоето мнение! (2021 г.). Наистина съм впечатлен от Вашето задълбочено разбиране на проблема с изменението на климата и от начина, по който представихте предложенията си. Това е начинът, по който трябва да се живее, като се разбираме взаимно, изключително трудно е да мразиш човек, който разбираш, заключи той.

След два дни оживени виртуални дискусии и дебати над 234 ученици на възраст между 16 и 18 години, участващи в #YEYS2021, разработиха конкретни препоръки, които представиха по време на заключителна пленарна сесия.

Учениците трябваше да представляват група заинтересовани страни в симулация на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP) и да работят заедно с други групи за създаване на план за ограничаване на глобалното затопляне до безопасни равнища – значително под 1,5 °C, до края на века. Групите представляваха реални сектори и индустрии, чиито дейности и позиции оказват влияние върху глобалното затопляне.

  • включваха:
     
  • Засаждане на дървета в градовете и инсталиране на вертикални градини
  • Проект „Екологичен Манхатан“ за ЕС със значителни инвестиции в нови технологии
  • Инвестиране в повече образователни дейности за широката общественост
  • Прилагане на съобразени с конкретните нужди политики, които отговарят на специфичните условия във всяка държава
  • Подкрепа за залесяването като едно от най-ефективните дългосрочни решения за поглъщането на въглерода
  • Въвеждане на водород и биогаз и постепенно премахване на изкопаемите горива
  • Преодоляване на пропастта между развитите и развиващите се страни

Окончателният план, изготвен от младите европейци, предвижда повишаване на температурата с + 1,4 °C до 2100 г., като по този начин се постига заложената в задачата цел. Той беше представен от осем ученици.

Учениците бяха приветствани от председателя на ЕИСК Криста Швенг, която заяви: Изпълнена съм с надежда за бъдещето на Европа и съм уверена, че следващото европейско поколение е в добри ръце. Нуждаем се от екологичен преход към екологосъобразна икономика, при която никой да не бъде изоставен. За да постигнем това, се нуждаем от активни граждани. Това започва с участието на младите хора. Килиан Лохан, заместник‑председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията, закри проявата с думите: Надявам се, че това преживяване е събудило у Вас желанието да бъдете активни граждани, Вашето участие е необходимо за изграждането на силна демокрация. Младежкото движение показа, че промяната може да дойде от улицата. Днес допринасяме за това тези искания за повече действия да се чуят в коридорите на властта.

По време на проявата учениците имаха възможност да споделят своите идеи и виждания с различни гости като белгийските активистки за климата Ануна де Вевер и Аделаид Шарлие; Самюел Мас, председател на Европейския съвет на младите земеделски стопани и Ска Келер, съпредседател на групата на Зелените/Европейски свободен алианс в Европейския парламент, която заяви: Не изобретяваме колелото; съществуват много проучвания! Знаем какви процедури да трябва да приемем и прилагаме на национално равнище! Законодателният акт за климата е много важна стъпка! Тя наистина се дължи на външния натиск и ангажираността на младите хора.

Контекст:
След като беше отменена поради избухването на пандемията от COVID-19 през март 2020 г., през 2021 г. водещата проява на Комитета, посветена на младите хора, избра 33 училища, по едно от всяка от 27-те държави — членки на ЕС, и петте страни кандидатки (Албания, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция) и едно от Обединеното кралство.

С тази инициатива ЕИСК цели да гарантира, че вижданията, опитът и идеите на по-младото поколение се вземат предвид предвид в процеса на изготвяне на политиките на ЕС.

Допълнителна информация за YEYS 2021 можете да намерите на официалната страница на проявата.

Downloads

#YEYS2021: European Young generation takes up challenges and delivers its say on climate change