#YEYS2021: europejskie młode pokolenie podejmuje wyzwania i wypowiada się na temat zmiany klimatu

Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Frans Timmermans otrzymał konkretne propozycje od uczennic i uczniów szkół średnich z całej Europy, którzy wzięli udział w wirtualnym młodzieżowym szczycie klimatycznym zorganizowanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w dniach 18–19 marca 2021 r.

Młodzi Europejczycy mają wpływ na przyszłość UE: bez Waszych apeli o działanie Europejski Zielony Ład byłby niemożliwy – stwierdził Frans Timmermans, otwierając wydarzenie Twoja Europa – Twoje Zdanie 2021. Jestem pod wrażeniem Waszego wnikliwego spojrzenia na problem zmiany klimatu oraz przedstawionych przez Was propozycji. Tak właśnie trzeba żyć i wzajemnie się rozumieć. Bardzo trudno jest nienawidzić kogoś, kogo się rozumie – skonkludował.

Po dwóch dniach ożywionych wirtualnych dyskusji i debat ponad 234 uczennic i uczniów w wieku 16–18 lat uczestniczących w #YEYS2021 opracowało konkretne zalecenia, które przedstawili podczas ostatniej sesji plenarnej.

Uczennice i uczniowie mieli na sobie kapelusze symbolizujące daną grupę zainteresowanych stron, co było symulacją konferencji klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (COP), i współpracowali z innymi grupami nad planem ograniczenia do końca tego stulecia globalnego ocieplenia do bezpiecznego poziomu znacznie poniżej 1,5º C. Grupy reprezentowały rzeczywiste sektory i gałęzie przemysłu, których działania i rzecznictwo wpływają na globalne ocieplenie.

  • obejmowały:
     
  • sadzenie drzew miejskich i zakładanie pionowych ogrodów
  • projekt ekologiczny „Manhattan” dla UE, znaczne inwestycje w nowe technologie
  • inwestycje w kształcenie ogółu społeczeństwa
  • realizacja polityki dostosowanej do szczególnej sytuacji danego kraju
  • wspieranie zalesiania jako jednego z najskuteczniejszych długoterminowych sposobów usuwania dwutlenku węgla
  • wprowadzenie wodoru i biogazu przy stopniowym wycofywaniu paliw kopalnych
  • zlikwidowanie przepaści między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się

Ostateczny plan opracowany przez młodych Europejczyków przewiduje wzrost temperatury o 1,4 °C do 2100 r., co pozwoliłoby osiągnąć założony cel, i został przedstawiony przez ośmiu uczniów.

Przewodnicząca EKES-u Christa Schweng powitała uczennice i uczniów słowami: Wielkie nadzieje pokładam w przyszłości Europy i wierzę, że następne pokolenie Europejczyków jest w dobrych rękach. Konieczna jest transformacja ekologiczna w kierunku gospodarki ekologicznej, która nie pozostawi nikogo w tyle. Aby to osiągnąć, potrzebujemy aktywnych obywatelek i obywateli. Punktem wyjścia musi być włączenie młodych ludzi. Wiceprzewodniczący EKES-u odpowiedzialny za komunikację Cillian Lohan zamknął wydarzenie następującymi słowami: Mam nadzieję, że przeżycia związane z udziałem w YEYS obudziły w Was pragnienie aktywności obywatelskiej. Potrzebujemy Waszego uczestnictwa, aby demokracja była silna. Ruch młodzieżowy pokazał, że zmiany mogą nadejść ze szczebla oddolnego. Dziś przyczyniamy się do tego, by postulaty aktywniejszego działania wybrzmiały na szczytach władzy.

Podczas wydarzenia uczennice i uczniowie mieli okazję podzielić się pomysłami i poglądami z różnymi gośćmi, takimi jak belgijskie działaczki na rzecz klimatu Anuna de Wever i Adelaide Charlier, przewodniczący Europejskiej Rady Młodych Rolników Samuel Masse oraz współprzewodnicząca Grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego w Parlamencie Europejskim Ska Keller, która stwierdziła: Nie mówimy niczego odkrywczego. Jest wiele badań naukowych! Wiemy, jakie procedury przyjąć i wdrożyć na szczeblu krajowym! Bardzo ważnym krokiem jest prawo o klimacie! Zawdzięczamy je presji zewnętrznej i zaangażowaniu młodzieży.

Kontekst: Wydarzenie przewodnie Komitetu zaplanowane w 2021 r. dla młodych ludzi zostało najpierw odwołane w marcu 2020 r. z powodu pandemii COVID-19, a następnie w jego ramach wybrano 33 szkoły: po jednej z każdego z 27 państw członkowskich UE i pięciu krajów kandydujących (Albanii, Macedonii Północnej, Czarnogóry, Serbii i Turcji) oraz jedną ze Zjednoczonego Królestwa.

Dzięki tej inicjatywie EKES zamierza zadbać o to, by poglądy, doświadczenia i pomysły młodego pokolenia zostały uwzględnione w procesie kształtowania polityki UE.

Dalsze szczegóły dotyczące YEYS 2021 są dostępne na oficjalnej stronie poświęconej temu wydarzeniu.

Downloads

#YEYS2021: European Young generation takes up challenges and delivers its say on climate change