#YEYS2021: Europese jongeren nemen de handschoen op en geven hun mening over klimaatverandering

Middelbare scholieren uit heel Europa hebben deelgenomen aan een door het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) georganiseerde virtuele jongerentop over het klimaat op 18 en 19 maart 2021 en hebben na afloop concrete voorstellen overhandigd aan Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Europese jongeren hebben inspraak in de toekomst van de EU: zonder jullie oproepen tot actie zou de Europese Green Deal er niet gekomen zijn, zei de heer Timmermans bij de opening van het evenement Your Europe Your Say 2021. Ik ben echt onder de indruk van jullie grondige kennis van het probleem van klimaatverandering en van de manier waarop jullie je voorstellen aan mij hebben gepresenteerd. Zo moeten we leven, met begrip voor elkaar, want als je iemand begrijpt, dan zul je die persoon niet zo snel haten, aldus Timmermans.

Na twee dagen van levendige virtuele discussies en debatten hebben de meer dan 234 scholieren tussen de 16 en 18 jaar die deelnamen aan #YEYS2021 concrete aanbevelingen uitgewerkt, die ze tijdens een plenaire slotzitting hebben gepresenteerd.

De scholieren moesten zich in een simulatie van de klimaatconferentie van de VN (COP) voordoen als een groep belanghebbenden en met andere groepen samen aan een plan werken om de opwarming van de aarde tegen het einde van deze eeuw te beperken tot een veilig niveau van ruim onder de 1,5º C. De groepen vertegenwoordigden echte sectoren en industrietakken die met hun activiteiten en besluiten invloed hebben op de opwarming van de aarde.

  • Bomen planten in steden en verticale tuinen aanleggen
  • Een “ecologisch Manhattan-project” voor de EU, waarbij grote bedragen worden geïnvesteerd in nieuwe technologie
  • Investeren in meer publieksvoorlichting
  • Uitvoeren van op maat gesneden beleidsmaatregelen die inspelen op de specifieke omstandigheden van elk land
  • Steun voor bebossing als een van de meest efficiënte oplossingen voor koolstofverwijdering op lange termijn
  • Overschakelen op waterstof en biogas en geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen
  • De kloof tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden dichten

Met het plan van de Europese jongeren, dat werd gepresenteerd door acht scholieren, zou de temperatuur tegen het jaar 2100 uiteindelijk met 1,4°C stijgen; hiermee werd het doel van de exercitie bereikt.

De scholieren werden verwelkomd door Christa Schweng, voorzitter van het EESC, die zei: Ik heb goede hoop voor de toekomst van Europa en ben ervan overtuigd dat de volgende Europese generatie in goede handen is. We hebben een groene transitie naar een groene economie nodig waarbij niemand achterblijft. Om dit te bereiken hebben we actieve burgers nodig. Dat begint met de betrokkenheid van jonge mensen. Cillian Lohan, vicevoorzitter van het EESC en belast met communicatie, sloot het evenement af met de volgende woorden: Ik hoop dat jullie, door de ervaring die jullie tijdens deze YEYS hebben opgedaan, zin hebben gekregen om actieve burgers te worden; we hebben jullie betrokkenheid immers hard nodig voor een sterke democratie. De jongerenbeweging heeft laten zien dat verandering in gang kan worden gezet op straat. Vandaag zorgen we ervoor dat die roep om meer actie weerklinkt in de wandelgangen van de macht.

Tijdens het evenement kregen de scholieren de kans om hun ideeën en standpunten te delen met verschillende gasten, zoals de Belgische klimaatactivisten Anuna de Wever en Adelaide Charlier, Samuel Masse, voorzitter van de Europese Raad van jonge landbouwers, en Ska Keller, covoorzitter van de fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie in het Europees Parlement, die zei: Het is niet zo dat we het wiel uitvinden; er is al veel onderzoek gedaan! We weten welke procedures op nationaal niveau moeten worden vastgesteld en uitgevoerd! De klimaatwet is een heel belangrijke stap! Dit is echt te danken aan de druk van buitenaf en de betrokkenheid van jongeren.

Achtergrond:
Na de annulering van dit jaarlijkse jongerenevenement van het EESC in maart 2020 wegens de uitbraak van COVID-19 werden voor de editie van dit jaar 33 scholen geselecteerd: één uit elk van de 27 EU-lidstaten en de vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije), plus één uit het Verenigd Koninkrijk.

Met dit initiatief streeft het EESC ernaar dat de standpunten, ervaringen en ideeën van de jongere generatie in de EU-besluitvorming in aanmerking worden genomen.

Nadere details over YEYS 2021 zijn te vinden op de officiële website van het evenement.

Work organisation

Downloads

#YEYS2021: European Young generation takes up challenges and delivers its say on climate change