#YEYS2021: Europas unge generation tager udfordringen op og siger sin mening om klimaforandringerne

Kommissionens ledende næstformand, Frans Timmermans, blev præsenteret for konkrete forslag fra gymnasieelever fra hele Europa, som deltog i et virtuelt ungdomstopmøde om klimaet, som blev afholdt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) den 18.-19. marts 2021.

Unge europæere har indflydelse på EU's fremtid: uden jeres opfordring til handling ville vi ikke have haft den europæiske grønne pagt, sagde Frans Timmermans ved åbningen af arrangementet Dit Europa, din mening 2021. Jeg er enormt imponeret over jeres dybe forståelse af problemerne med klimaforandringerne og over den måde, I har forelagt jeres idéer for mig på. Det er den måde, vi skal leve på – med forståelse for hinanden. Det er nemlig ekstremt svært at hade en person, som man har forståelse for, afsluttede han.

Efter to dage med livlige virtuelle diskussioner og debatter udarbejdede de mere end 234 elever i alderen 16-18 år, som deltog i #YEYS2021, konkrete anbefalinger, som de fremlagde på den afsluttende plenarforsamling.

Eleverne skulle spille rollen som en interessentgruppe i en simulering af en FN-klimakonference (COP) og sammen med andre grupper udarbejde en plan for, hvordan vi begrænser den globale opvarmning til sikre niveauer et godt stykke under 1,5º C inden udgangen af dette århundrede. Grupperne repræsenterede rigtige sektorer og brancher, hvis aktiviteter og fortalervirksomhed påvirker den globale opvarmning.

  • omfattede:
     
  • Plantning af træer i byer og etablering af vertikale haver
  • Et "økologisk Manhattan-projekt" for EU med store investeringer i nye teknologier
  • Investering i mere uddannelse for den brede offentlighed
  • Indførelse af skræddersyede politikker, der tager hensyn til de særlig forhold i de enkelte lande
  • Støtte til skovtilplantningsaktiviteter som en af de mest effektive langsigtede løsninger til kulstoffjernelse
  • Indførelse af brint og biogas og udfasning af fossile brændstoffer
  • Udjævning af kløften mellem udviklede lande og udviklingslande

Ifølge de unge europæeres endelige plan forventes en temperaturstigning på +1,4° C inden 2100, hvormed målet for øvelsen blev nået. Planen blev fremlagt af otte elever.

Eleverne blev budt velkommen af EØSU's formand, Christa Schweng, som sagde: Jeg er fuld af forhåbninger for Europas fremtid og overbevist om, at den kommende europæiske generation er i gode hænder. Vi har brug for en grøn omstilling til en grøn økonomi, hvor ingen lades i stikken. For at opnå dette har vi brug for aktive borgere. Og det starter med inddragelse af de unge. EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation, Cillian Lohan, afsluttede arrangementet med bemærkningerne: Jeg håber, at oplevelsen med YEYS har givet jer lyst til at blive aktive borgere. Vi har brug for jeres deltagelse for at sikre et stærkt demokrati. Ungdomsbevægelsen har vist, at forandringer kan starte fra gadeplan. I dag hjælper vi med at sikre, at jeres opfordringer til mere handling vinder genlyd i magtens korridorer.

Under arrangementet fik eleverne mulighed for at udveksle idéer og synspunkter med forskellige gæster, såsom de belgiske klimaaktivister Anuna de Wever og Adelaide Charlier, formanden for Det Europæiske Råd for Unge Landmænd, Samuel Masse, og medformanden for Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance i Europa-Parlamentet, Ska Keller, som sagde: Vi opfinder ikke den dybe tallerken. Der findes allerede en masse forskning! Vi ved, hvilke procedurer vi skal indføre på nationalt plan! Klimaloven er et vigtigt skridt fremad! Og dette er virkelig takket være udefrakommende pres og de unges engagement.

Baggrund:
Efter at være blevet aflyst som følge af covid-19-udbruddet i marts 2020, blev der til udvalgets flagskibsarrangement 2021 udvalgt 33 skoler, én fra hvert af de 27 EU-lande og de fem kandidatlande (Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) samt en fra Storbritannien.

Gennem initiativet ønsker EØSU at sikre, at den unge generations holdninger, erfaringer og idéer indgår i EU’s politikudformning.

Læs mere om YEYS 2021 på arrangementets officielle hjemmeside.

Work organisation

Downloads

#YEYS2021: European Young generation takes up challenges and delivers its say on climate change