#YEYS2021: Mladí Evropané dostáli své úloze a dali jasně najevo, jak řešit změnu klimatu

This page is also available in

Studenti středních škol z celé Evropy, kteří se zúčastnili virtuálního summitu mládeže věnovaného problematice klimatu, který ve dnech 18.–19. března 2021 uspořádal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), předali výkonnému místopředsedovi Evropské komise Fransi Timmermansovi seznam svých konkrétních návrhů.

Mladí Evropané mají plné právo dát najevo, jak by podle nich měla do budoucna vypadat Evropská unie. Nebýt vás a vašeho naléhání, tak by Zelená dohoda pro Evropu nikdy nevznikla,“ prohlásil v úvodu letošního ročníku akce „Vaše Evropa, váš názor Frans Timmermans. To, do jaké míry chápete problém, který představuje změna klimatu, ale i způsob, jakým jste mi představili své návrhy, na mě udělalo opravdu velký dojem. Ukázali jste nám, jak bychom měli žít a snažit se o vzájemné porozumění. Je totiž nesmírně obtížné nenávidět někoho, komu rozumíte, dodal Frans Timmermans.

Po dvou dnech plných živých virtuálních diskusí a debat vypracovalo na 234 studentů ve věku 16–18 let, kteří se zúčastnili akce #YEYS2021, seznam konkrétních doporučení, která předložili na závěrečném plenárním zasedání.

Studenti simulovali zasedání konference OSN o změně klimatu (COP), a museli se tak vžít do role vyjednavačů zastupujících jednotlivé zúčastněné skupiny a vzájemně spolupracovat na přípravě plánu, jak zajistit, aby do konce století nepřekročil globální nárůst teploty bezpečnou hranici 1,5 °C. Tyto skupiny přitom představovaly skutečná odvětví a subjekty, jejichž činnosti a zájmy mají dopad na globální oteplování.

Mezi těmito návrhy najdeme například:
 

  • vysadit stromy ve městech a zřídit vertikální zahrady,
  • zavést projekt „ekologický Manhattan“ a investovat v EU obrovské částky do nových technologií,
  • investovat do lepšího vzdělávání široké veřejnosti,
  • provádět opatření, která budou odpovídat konkrétní situaci v každé zemi,
  • podporovat zalesňování jakožto jedno z nejúčinnějších dlouhodobých řešení v oblasti pohlcování uhlíku,
  • fosilní paliva postupně nahradit vodíkem a bioplynem,
  • co nejvíce snížit rozdíly mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.

Studentům se podařilo splnit zadání, neboť podle konečné verze jejich plánu, který představilo osm z nich, by měla do roku 2100 vzrůst teplota o 1,4 °C.

Studenty přivítala předsedkyně EHSV Christa Schweng, která uvedla: Pevně věřím, že Evropu čeká nadějná budoucnost, neboť při pohledu na příští generaci Evropanů vím, že bude v dobrých rukou. Musíme projít ekologickou transformací a zajistit tak, aby byla naše ekonomika ekologická a nikdo nezůstal stranou. K tomu, abychom tohoto cíle dosáhli, však potřebujeme občany, kteří jsou připraveni se angažovat. A začít musíme u mladých lidí. Akci zakončil místopředseda EHSV odpovědný za komunikaci Cillian Lohan, který uvedl: Rád bych, aby ve vás účast na této akci vzbudila touhu stát se aktivními občany. Má-li být naše demokracie silná, musíte se do ní zapojit i vy sami. Hnutí mládeže, která vyšla do ulic, nám ukázalo, že je možné takto iniciovat změny. Dnes se snažíme pomoci těm, kteří volají po důraznějších opatřeních, aby jejich požadavky padly v mocenských kuloárech na úrodnou půdu.

Studenti měli v průběhu akce příležitost, aby se o své myšlenky a názory podělili s různými hosty, mezi nimiž byly například belgické aktivistky bojující za lepší ochranu klimatu Anuna de WeverAdelaide Charlier, předseda Evropské rady mladých zemědělců Samuel Masse nebo také spolupředsedkyně skupiny Zelených / Evropské svobodné aliance v Evropském parlamentu Ska Keller, která prohlásila: Nesnažíme se objevovat dávno objevené! Naše návrhy se opírají o celou řadu výzkumů! Víme, co je zapotřebí přijmout a provést v rámci jednotlivých států! Právní rámec pro klima představuje velmi důležitý krok! A to vše opravdu díky tlaku zvenčí a odhodlání mladých lidí.

Souvislosti:
Poté, co bylo konání této stěžejní akce EHSV pro mládež loni v březnu kvůli pandemii COVID-19 zrušeno, bylo do letošního ročníku vybráno 33 škol, tj. jedna za každou z 27 členských států EU a pěti kandidátských zemí (Albánii, Severní Makedonii, Černou Horu, Srbsko a Turecko) a jedna ze Spojeného království.

Prostřednictvím této iniciativy se EHSV snaží zajistit, aby byly postoje, zkušenosti a nápady mladé generace zohledňovány při tvorbě politik EU.

Bližší informace o letošním ročníku akce „Vaše Evropa, váš názor“ naleznete na jejích oficiálních internetových stránkách.

Downloads

#YEYS2021: Mladí Evropané dostáli své úloze a dali jasně najevo, jak řešit změnu klimatu