#YEYS2021: Euroopa noor põlvkond vastab väljakutsetele ja annab oma panuse kliimamuutuste küsimuses

This page is also available in

Keskkooliõpilased kogu Euroopast, kes osalesid 18.–19. märtsil 2021 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldatud virtuaalsel noorte kliimatippkohtumisel, esitasid Euroopa Komisjoni juhtivale asepresidendile Frans Timmermansile oma konkreetsed ettepanekud.

Noortel eurooplastel on ELi tuleviku osas kaasarääkimise õigus: ilma teie üleskutseta tegudele asuda ei oleks meil Euroopa rohelist kokkulepetütles Timmermans ürituse  „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2021“ avasõnades. Mulle avaldavad tõelist muljet teie sügav arusaamine kliimamuutuste probleemist ja see, kuidas te tutvustasite oma ettepanekuid – just nii tuleb elada ja üksteist mõista, sest väga raske on vihata inimest, keda mõistate, tõdes ta.

Pärast kahel päeval toimunud elavaid virtuaalseid arutelusid ja väitlusi töötasid 234 üritusel #YEYS2021 osalenud16–18aastast õpilast välja konkreetsed soovitused, mida nad tutvustasid täiskogu lõppistungil.

Õpilased pidid ÜRO kliimamuutuste konverentsi simulatsioonis asuma ühe sidusrühma rolli ja tegema koostööd teiste rühmadega, et koostada kava, mis aitaks hoida sajandi lõpuks ülemaailmse soojenemise ohutul tasemel, st tunduvalt alla 1,5 °C. Rühmad esindasid reaalseid sektoreid ja tööstusharusid, mille töö ja tegevus mõjutab üleilmset soojenemist.

Need ettepanekud hõlmasid järgmist:
 

  • linnapuude istutamine ja vertikaalaedade rajamine;
  • „Ökoloogiline Manhattani projekt“ ELi jaoks, tehes suurinvesteeringuid uutesse tehnoloogiatesse;
  • laiema üldsuse haridusse investeerimine;
  • iga riigi konkreetsetele oludele vastava kohandatud poliitika rakendamine;
  • metsastamise kui ühe tõhusaima pikaajalise süsiniku sidumise lahenduse toetamine;
  • vesiniku ja biogaasi kasutuselevõtt fossiilkütuste samaaegse järkjärgulise kasutamiselt kõrvaldamisega;
  • lõhe kaotamine arenenud riikide ja arengumaade vahel.

Noorte eurooplaste koostatud lõplikus kavas prognoositi, et temperatuur tõuseb 2100. aastaks + 1,4 °C – seega saavutati harjutuse eesmärk. Kava esitles kaheksa õpilast.

Õpilasi tervitas komitee president Christa Schweng, kes lausus: Olen Euroopa tulevikus osas väga lootusrikas ja kindel selles, et Euroopa järgmine põlvkond on heades kätes. Vajame rohelist üleminekut keskkonnahoidlikule majandusele kedagi kõrvale jätmata. Selle saavutamiseks on vaja aktiivseid kodanikke. Kõik algab noorte kaasamisest. Komitees teabevahetuse eest vastutav asepresident Cillian Lohan lõpetas ürituse järgmise tõdemusega: Loodetavasti tekitas üritus teis soovi saada aktiivseteks kodanikeks. Tugev demokraatia vajab teie osalemist. Noorteliikumine on näidanud, et muutused võivad tulla tänavatelt. Täna aitame kaasa, et teie nõudmised rohkemateks meetmeteks kajaksid vastu võimukoridorides.

Ürituse käigus oli õpilastel võimalus jagada oma mõtteid ja seisukohti erinevate külalistega, kelle hulka kuulusid Belgia kliimaaktivistid Anuna de Wever ja Adelaide Charlier, Euroopa noorte põllumajandustootjate nõukogu president Samuel Masse ning Euroopa Parlamendi roheliste/ Euroopa Vabaliidu fraktsiooni kaasesimees Ska Keller. Viimane ütles: Me ei leiuta ratast – uuringuid on tehtud juba palju. Me teame, milliseid menetlusi riigi tasandil vastu võtta ja rakendada. Kliimaseadus on väga oluline samm! See sai tõepoolest teoks tänu välisele survele ja noorte aktiivsele tegutsemisele.

Taustteave:
Pärast ürituse tühistamist COVID-19 puhangu tõttu 2020. aasta märtsis valiti komitee 2021. aasta tähtsaimale üritusele noori 33 koolist: igast ELi 27 liikmesriigist ja viiest kandidaatriigist (Albaania, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Türgi) ning Ühendkuningriigist.

Selle algatusega püüab komitee tagada, et ELi poliitika kujundamisel arvestataks noorema põlvkonna seisukohti, kogemusi ja ideid.

Lähemat teavet ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus 2021“ kohta leiate ürituse ametlikult veebilehelt.

Downloads

#YEYS2021: Euroopa noor põlvkond vastab väljakutsetele ja annab oma panuse kliimamuutuste küsimuses