“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2021”(#YEYS2021): Eiropas jaunā paaudze pievēršas klimata pārmaiņu problēmām un pauž savu viedokli

Vidusskolu skolēni no visas Eiropas piedalījās virtuālajā jaunatnes samitā, ko 2021. gada 18. un 19. martā organizēja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) un kas bija veltīts klimata jautājumiem. Skolēni iesniedza konkrētus priekšlikumus Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniekam Fransam Timermansam (Frans Timmermans).

Jaunie eiropieši var ietekmēt ES nākotni: bez jūsu aicinājumiem rīkoties Eiropas zaļā kursa nebūtu, pasākuma “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2021” atklāšanā teica F. Timermanss. Mani patiesi pārsteidz jūsu dziļā izpratne par klimata pārmaiņu problēmām un tas, kādā veidā jūs mani iepazīstinājāt ar saviem priekšlikumiem. Tas ir veids, kā dzīvot un saprast vienam otru. Ir ļoti grūti ienīst cilvēku, kuru tu vari saprast, viņš secināja.

Pēc aktīvām virtuālām diskusijām un debatēm, kas ilga divas dienas, vairāk nekā 234 skolēni vecumā no 16 līdz 18 gadiem, kuri piedalījās pasākumā #YEYS2021, izstrādāja konkrētus ieteikumus, ar kuriem viņi nāca klajā noslēguma plenārsesijā.

Piedaloties ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP) simulācijā, skolēniem bija jānēsā ieinteresēto personu grupas cepure un jāsadarbojas ar citām grupām, lai izstrādātu plānu, kā līdz gadsimta beigām globālo sasilšanu ierobežot līdz drošam līmenim, kas ir krietni zem 1,5°C. Šīs grupas pārstāv reālus sektorus un nozares, kuru darbība un intereses ietekmē globālo sasilšanu.

  • ietvēra šādas idejas:
     
  • stādīt pilsētās kokus un izveidot vertikālus dārzus;
  • izstrādāt “uz ekoloģiju orientētu Manhetenas projektu” Eiropas Savienībā, ieguldot daudz līdzekļu jaunās tehnoloģijās;
  • ieguldīt līdzekļus plašākā sabiedrības izglītošanā;
  • īstenot īpaši pielāgotu politiku, kas atbilst katras valsts konkrētajiem apstākļiem;
  • atbalstīt apmežošanu kā vienam no efektīvākajiem ilgtermiņa risinājumiem oglekļa dioksīda piesaistei;
  • ieviest ūdeņradi un biogāzi, pakāpeniski atsakoties no fosilā kurināmā;
  • mazināt plaisu starp attīstītajām valstīm un jaunattīstības valstīm.

Eiropas jauniešu izstrādātajā galīgajā plānā, ar ko iepazīstināja astoņi skolēni, bija paredzēts, ka 2100. gadā temperatūras pieaugums būs + 1,4°C, tādējādi sasniedzot uzdevuma mērķi.

Skolēnus sveica EESK priekšsēdētāja Krista Švenga (Christa Schweng), kas teica: Lieku lielas cerības uz Eiropas nākotni un esmu pārliecināta, ka nākamā Eiropas paaudze ir labās rokās. Mums ir vajadzīga zaļā pārkārtošanās uz zaļo ekonomiku, kas nevienu neatstāj novārtā. Lai to panāktu, mums ir vajadzīgi aktīvi iedzīvotāji. Tas sākas ar jauniešu iesaistīšanu. EESK priekšsēdētājas vietnieks komunikācijas jautājumos Kilians Lohans (Cillian Lohan) noslēdza pasākumu ar šādām piezīmēm: Ceru, ka samits “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” ir radījis jūsos vēlmi būt aktīviem pilsoņiem; mums ir vajadzīga jūsu līdzdalība, lai būtu spēcīga demokrātija. Jauniešu kustība ir parādījusi, ka pārmaiņas var rasties no iniciatīvām ielās. Šodien mēs palīdzam panākt, lai prasības īstenot aktīvākus pasākumus uzklausītu lēmumu pieņēmēji.

Pasākumā skolēniem bija iespēja paust savas idejas un viedokļus dažādiem viesiem, piemēram, Beļģijas klimata aktīvistēm Anunai de Vēverai (Anuna de Wever) un Adelaidei Šarljē (Adelaide Charlier); Eiropas Jauno lauksaimnieku padomes priekšsēdētājam Samuelam Massem (Samuel Masse) un Eiropas Parlamenta Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas līdzpriekšsēdētājai Ska Kellerei (Ska Keller), kura teica: Mēs neizgudrojam riteni; ir jau ļoti daudz pētījumu! Mēs zinām, kādas procedūras jāpieņem un jāīsteno valstu līmenī! Klimata akts ir ļoti svarīgs solis! Šie procesi virzās uz priekšu, patiešām pateicoties ārējam spiedienam un jauniešu līdzdalībai.

Uzziņai:
“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” ir EESK nozīmīgākais jauniešiem paredzētais pasākums. Pēc tā atcelšanas 2020. gada martā Covid-19 uzliesmojuma dēļ šogad pasākuma organizatori izraudzījās 33 skolas, pa vienai skolai no visām ES 27 dalībvalstīm un piecām kandidātvalstīm (Albānijas, Ziemeļmaķedonijas, Melnkalnes, Serbijas un Turcijas) un vienu skolu no Apvienotās Karalistes.

Šīs EESK iniciatīvas mērķis ir panākt, ka jaunās paaudzes domas, pieredze un idejas tiek ņemtas vērā ES politikas veidošanā.

Sīkāka informācija par YEYS 2021 ir pieejama pasākuma oficiālajā mājaslapā.

Work organisation

Downloads

#YEYS2021: European Young generation takes up challenges and delivers its say on climate change