#YEYS2021: Europos jaunoji karta imasi iššūkių ir pateikia savo poziciją dėl klimato kaitos

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) 2021 m. kovo 18–19 d. surengtame virtualiame jaunimo aukščiausiojo lygio susitikime klimato klausimais dalyvavę visos Europos vidurinių mokyklų moksleiviai Europos Komisijos vykdomajam pirmininko pavaduotojui Fransui Timmermansui pateikė konkrečius pasiūlymus.

Jauniesiems Europiečiams turi būti suteikta galimybė pasisakyti dėl ES ateities: be jūsų raginimų imtis veiksmų nebūtų buvę Europos žaliojo kurso,– pasakė F. Timmermans, sveikindamas 2021 m. renginio Tavo Europa, tavo balsas! dalyvius. Man didžiulį įspūdį daro tai, kad jūs puikiai suprantate klimato kaitos problemą, ir tai, kaip jūs teikiate pasiūlymus. Būtent taip reikia gyventi, suprasti vienas kitą, juk labai sunku nekęsti žmogaus, kurį gali suprasti,– baigdamas pasakė Komisijos narys.

Pasibaigus dvi dienas trukusioms gyvoms virtualioms diskusijoms ir debatams, 234 #YEYS2021 dalyvavę 16–18 metų moksleiviai parengė konkrečias rekomendacijas, kurias pateikė baigiamojoje plenarinėje sesijoje.

Kaip ir Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP), mokiniai turėjo įsijausti į suinteresuotųjų subjektų grupės darbą ir bendradarbiauti su kitomis grupėmis, kad parengtų planą, kaip iki amžiaus pabaigos apriboti visuotinį atšilimą iki saugaus lygio, kuris būtų gerokai mažesnis nei 1,5°C. Šios grupės realiai atstovauja sektoriams ir pramonės šakoms, kurių veikla ir pozicija daro poveikį visuotiniam atšilimui.

Moksleivių pasiūlymuose konkrečiai prašoma:
 

  • miestuose sodinti medžius ir įrengti vertikaliuosius sodus;
  • įgyvendinti „ekologiško Manhatano projektą“ ES, daug investuojant į naujas technologijas;
  • investuoti į didesnį plačiosios visuomenės švietimą;
  • įgyvendinti konkrečioms šalims pritaikytas politikos priemones, atsižvelgiant į šių šalių aplinkybes;
  • remti miškų sodinimą kaip vieną veiksmingiausių ilgalaikių anglies dioksido absorbavimo būdų;
  • diegti vandenilio ir biodujų įrangą palaipsniui atsisakant iškastinio kuro;
  • mažinti atotrūkį tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių.

Jaunųjų europiečių parengtame galutiniame plane, kurį pristatė aštuoni moksleiviai, numatoma, kad iki 2100 m. temperatūra padidės + 1,4°C, taigi bus pasiektas užduoties tikslas.

Moksleivius pasveikino EESRK pirmininkė Christa Schweng, kuri pasakė: Esu kupina vilčių dėl Europos ateities ir įsitikinusi, kad naujoji Europos karta yra gerose rankose. Mums reikia pereiti prie ekologiškos ekonomikos, nė vieno nepaliekant nuošalyje. Kad tai pasiektume, mums reikia aktyvių piliečių. Visų pirma reikia įtraukti jaunimą. Už komunikaciją atsakingas EESRK pirmininkės pavaduotojas Cillian Lohan baigė renginį šiais pastebėjimais: Tikiuosi, kad renginyje „Tavo Europa, tavo balsas“ įgyta patirtis jums įkvėpė norą būti aktyviais piliečiais. Jūsų dalyvavimas reikalingas tam, kad demokratija būtų tvirta. Jaunimo judėjimas parodė, kad pokyčiai gali prasidėti gatvėse. Šiandien padedame tiems, kuriems reikia aktyvesnių veiksmų, kad jų balsas būtų išgirstas valdžios koridoriuose.

Renginio metu mokiniai turėjo galimybę pasidalyti savo idėjomis ir nuomonėmis su įvairiais svečiais, pavyzdžiui, Belgijos klimato aktyvistėmis Anuna de Wever ir Adelaide Charlier, Europos jaunųjų ūkininkų tarybos vadovu Samueliu Masse ir Europos Parlamento Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso bendrapirmininke Ska Keller, kuri pasakė: Dviračio išradinėti nereikia, yra daug tyrimų šioje srityje. Žinome, kokias procedūras reikia taikyti ir įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu. Klimato teisės aktas yra labai svarbus žingsnis. Jam iš tiesų atsirasti padėjo išorės spaudimas ir jaunimo dalyvavimas.

Bendra informacija:
2020 m. kovo mėn. dėl COVID-19 protrūkio atšaukus renginį „Tavo Europa, tavo balsas“, jį nuspręsta organizuoti 2021 m. Į svarbiausią Komiteto jaunimo renginį buvo atrinktos 33 vidurinės mokyklos, po vieną iš 27 ES valstybių narių ir iš penkių šalių kandidačių (Albanijos, Šiaurės Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos), taip pat viena iš JK.

Šia iniciatyva EESRK siekia užtikrinti, kad formuojant ES politiką būtų atsižvelgta į jaunosios kartos nuomonę, patirtį ir idėjas.

Daugiau informacijos apie 2021 m. renginį „Tavo Europa, tavo balsas!“ rasite oficialiame renginio tinklalapyje.

Work organisation

Downloads

#YEYS2021: European Young generation takes up challenges and delivers its say on climate change