Europejski Zielony Ład

This page is also available in

Dnia 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska zainicjowała Europejski Zielony Ład, potwierdzając tym samym zaangażowanie UE w walkę z zagrożeniami dla klimatu i środowiska, będącymi głównymi wyzwaniami naszego pokolenia. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, w której:

  • do 2050 r. zostanie osiągnięty zerowy poziom emisji netto gazów cieplarnianych;
  • wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych;
  • żadna osoba i żaden region nie będą pozostawione w tyle.

Aby zrealizować Europejski Zielony Ład, Unia wdraża kompleksowy pakiet inicjatyw, w tym wnioski polityczne i ustawodawcze oraz instrumenty finansowe na rzecz rozwoju i modernizacji.

EKES apelował o zielony i społeczny ład, podkreślając ścisły związek między Zielonym Ładem a sprawiedliwością społeczną. Trzeba wysłuchać wszystkich zainteresowanych stron, aby w przyszłości móc wspierać zrównoważone i konkurencyjne przedsiębiorstwa w zdrowym środowisku.

W Europejskim Zielonym Ładzie położono duży nacisk na inwestycje i finansowanie zielonej i zrównoważonej transformacji. Zielony Ład to także sposób Europy na wyjście z pandemii COVID-19. Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln EUR przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE. To zwiększenie możliwości finansowania ma na celu przekształcenie kryzysu w szansę na transformację dla przyszłości Europy.

EKES odgrywa główną rolę w monitorowaniu wdrażania inicjatyw i działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. EKES przygotowuje opinie i podejmuje działania (zob. menu po lewej stronie), aby poglądy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego były brane pod uwagę przez instytucje UE, a inicjatywy Zielonego Ładu były spójne z lokalnymi warunkami gospodarczymi, społecznymi oraz realiami obywatelskimi.

Ze względu na przekrojowy i kompleksowy charakter Europejski Zielony Ład obejmuje zakres tematyczny wszystkich sekcji EKES-u i CCMI.

Displaying 11 - 20 of 104

Pages

Opinion
Przyjęte on 23/02/2022
Sygnatura: 
NAT/843-EESC-2021-05481

This "Chapeau Communication" gives an overview of the different proposals of the 'Fit for 55' package as well as their linkages and explains the toolbox of policy measures chosen in order to attain an overall balance between fairness, emission reductions and competitiveness.

Opinia EKES-u: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality

Opinion
Przyjęte on 08/12/2021
Sygnatura: 
SOC/706-EESC-2021

The EESC welcomes the proposal to designate 2022 as the European Year of Youth. Clear indicators need to be developed for the Year, which should focus on the impact on policies and cross-sectoral work beyond the activities organised. The EESC calls for a more ambitious budget, and emphasises the need to ensure that harder-to-reach groups are included in this Year. Welcoming the work that this Year envisages with regard to external relations, it points at the important role that the relatively well-developed youth policies in Europe can play in our neighbourhood and beyond. It points at the need for all institutions to further develop the voice of youth in their policy proposals.

Opinia EKES-u: European Year of Youth 2022

Opinion
Przyjęte on 08/12/2021
Sygnatura: 
NAT/834-EESC-2021

This opinion will provide the civil society perspective on the Carbon Border Adjustment Mechanism. The main purposes of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) would be to discourage EU businesses from moving their production to countries with less ambitious climate change policies (carbon leakage) and to encourage a global move towards net zero carbon emissions by 2050 in line with the Paris Agreement.

Opinia EKES-u: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Opinion
Przyjęte on 08/12/2021
Sygnatura: 
NAT/833-EESC-2021

The EU ETS was launched in 2005 and covers about 45 % of EU greenhouse gas emissions. The latest revision of the EU ETS Directive, adopted in 2018, sets the total quantity of emission allowances for phase 4 (2021-2030), in line with what was the current EU emission reduction target at the time (40 % reduction below 1990 levels by 2030).

Opinia EKES-u: Revision of the EU Emissions Trading System (ETS), including maritime transport and Market Stability Reserve

Opinion
Przyjęte on 08/12/2021
Sygnatura: 
NAT/836-EESC-2021

Opinia EKES-u: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)

Pages