Europejski Zielony Ład

This page is also available in

Dnia 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska zainicjowała Europejski Zielony Ład, potwierdzając tym samym zaangażowanie UE w walkę z zagrożeniami dla klimatu i środowiska, będącymi głównymi wyzwaniami naszego pokolenia. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, w której:

  • do 2050 r. zostanie osiągnięty zerowy poziom emisji netto gazów cieplarnianych;
  • wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych;
  • żadna osoba i żaden region nie będą pozostawione w tyle.

Aby zrealizować Europejski Zielony Ład, Unia wdraża kompleksowy pakiet inicjatyw, w tym wnioski polityczne i ustawodawcze oraz instrumenty finansowe na rzecz rozwoju i modernizacji.

EKES apelował o zielony i społeczny ład, podkreślając ścisły związek między Zielonym Ładem a sprawiedliwością społeczną. Trzeba wysłuchać wszystkich zainteresowanych stron, aby w przyszłości móc wspierać zrównoważone i konkurencyjne przedsiębiorstwa w zdrowym środowisku.

W Europejskim Zielonym Ładzie położono duży nacisk na inwestycje i finansowanie zielonej i zrównoważonej transformacji. Zielony Ład to także sposób Europy na wyjście z pandemii COVID-19. Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln EUR przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE. To zwiększenie możliwości finansowania ma na celu przekształcenie kryzysu w szansę na transformację dla przyszłości Europy.

EKES odgrywa główną rolę w monitorowaniu wdrażania inicjatyw i działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. EKES przygotowuje opinie i podejmuje działania (zob. menu po lewej stronie), aby poglądy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego były brane pod uwagę przez instytucje UE, a inicjatywy Zielonego Ładu były spójne z lokalnymi warunkami gospodarczymi, społecznymi oraz realiami obywatelskimi.

Ze względu na przekrojowy i kompleksowy charakter Europejski Zielony Ład obejmuje zakres tematyczny wszystkich sekcji EKES-u i CCMI.

Displaying 41 - 50 of 91

Pages

Opinion
Przyjęte on 27/04/2021
Sygnatura: 
SOC/665-EESC-2020

The opinion, presenting EESC's position on the four proposals of the Health package published by the European  Commission in November 2020, supports and welcomes these initiatives but draws the attention on some elements.

  • The EU and Member States should ensure that everyone has equal access to quality, well staffed, well equipped health and social services. This is particularly important in the context of the COVID-19 pandemic which has deepened existing inequalities.
  • Special attention in future EU policies should be given to healthcare workers and the need to improve working conditions, including pay, recruitment and retention, as well as their health and safety.
  • The new EU health package should be combined with the roll-out of the European Pillar of Social Rights (EPSR), particularly its principles 12, 16, 17 and 18 and the Action Plan on the EPSR. It should also be part of achieving Sustainable Development Goal (SDG) 3.

Opinia EKES-u: Building a European Health Union

Opinion
Przyjęte on 24/03/2021
Sygnatura: 
CCMI/178-EESC-2021

Batteries placed on the EU market should become sustainable, high-performing and safe all along their entire life cycle. This means batteries that are produced with the lowest possible environmental impact, using materials obtained in full respect of human rights as well as social and ecological standards. Batteries have to be long-lasting and safe, and at the end of their life, they should be repurposed, remanufactured or recycled, feeding valuable materials back into the economy.

Opinia EKES-u: Sustainability requirements for batteries in the EU

Opinion
Przyjęte on 24/03/2021
Sygnatura: 
CCMI/177-EESC-2020

In September 2020, the European Commission presented the Action Plan on Critical Raw Materials, which also contains the 2020 List of Critical Raw Materials.

Opinia EKES-u: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability

Pages