Evropski zeleni dogovor

This page is also available in:

Evropska komisija je 11. decembra 2019 začela izvajati evropski zeleni dogovor, s katerim je okrepila zavezo EU, da bo obravnavala podnebne in okoljske izzive, ki so bistvena naloga te generacije. Cilj evropskega zelenega dogovora je preoblikovati EU v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo, in zagotoviti, da:

 • bodo do leta 2050 dosežene ničelne neto emisije toplogrednih plinov,
 • bo dosežena gospodarska rast, ki ne bo vezana na izkoriščanje virov,
 • nobena oseba ali kraj ne bosta prezrta.

EU za uresničitev evropskega zelenega dogovora izvaja celovit sveženj pobud, vključno s političnimi in zakonodajnimi predlogi ter razvojem in posodobitvijo instrumentov financiranja.

EESO poziva k zelenemu in socialnemu dogovoru ter poudarja tesno povezavo med zelenim dogovorom in socialno pravičnostjo. Nujno je treba slišati glas vseh deležnikov, da bi spodbudili razvoj trajnostnih in konkurenčnih podjetij prihodnosti v zdravem okolju.

V evropskem zelenem dogovoru je velik poudarek na naložbah ter financiranju zelenega in trajnostnega prehoda. Zeleni dogovor je za Evropo rešilna bilka za izhod iz pandemije COVID-19. Financiran bo s tretjino od 1,8 bilijona evrov naložb iz načrta za okrevanje NextGenerationEU in s sredstvi sedemletnega proračuna EU. Namen tega povečanja možnosti financiranja je krizo pretvoriti v priložnost za preobrazbo za prihodnost Evrope.

EESO ima ključno vlogo pri spremljanju izvajanja pobud in ukrepov evropskega zelenega dogovora. EESO pripravlja mnenja in organizira dejavnosti (glej stranski meni na levi strani), s katerimi zagotavlja, da institucije EU upoštevajo stališča organizirane civilne družbe in da so pobude zelenega dogovora skladne z gospodarskimi, socialnimi in družbenimi okoliščinami v praksi.

Evropski zeleni dogovor zaradi njegove horizontalne in vseobsegajoče narave pokrivajo vse strokovne skupine EESO in komisija CCMI.

 • Adopted on 23/02/2022 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Referenca
  NAT/843-EESC-2021-05481

  This "Chapeau Communication" gives an overview of the different proposals of the 'Fit for 55' package as well as their linkages and explains the toolbox of policy measures chosen in order to attain an overall balance between fairness, emission reductions and competitiveness.

  EESC opinion: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Referenca
  SOC/706-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  The EESC welcomes the proposal to designate 2022 as the European Year of Youth. Clear indicators need to be developed for the Year, which should focus on the impact on policies and cross-sectoral work beyond the activities organised. The EESC calls for a more ambitious budget, and emphasises the need to ensure that harder-to-reach groups are included in this Year. Welcoming the work that this Year envisages with regard to external relations, it points at the important role that the relatively well-developed youth policies in Europe can play in our neighbourhood and beyond. It points at the need for all institutions to further develop the voice of youth in their policy proposals.

  EESC opinion: European Year of Youth 2022
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Referenca
  TEN/759-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Austria
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Social Climate Fund
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Referenca
  TEN/756-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Romania

   

   

  EESC opinion:
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Referenca
  TEN/751-EESC-2021
  Employers - GR I
  Greece
  EESC opinion: FuelEU Maritime
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Referenca
  NAT/835-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Bulgaria
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Effort Sharing Regulation (ESR)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Referenca
  NAT/833-EESC-2021
  (Sweden

  The EU ETS was launched in 2005 and covers about 45 % of EU greenhouse gas emissions. The latest revision of the EU ETS Directive, adopted in 2018, sets the total quantity of emission allowances for phase 4 (2021-2030), in line with what was the current EU emission reduction target at the time (40 % reduction below 1990 levels by 2030).

 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Referenca
  NAT/834-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  This opinion will provide the civil society perspective on the Carbon Border Adjustment Mechanism. The main purposes of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) would be to discourage EU businesses from moving their production to countries with less ambitious climate change policies (carbon leakage) and to encourage a global move towards net zero carbon emissions by 2050 in line with the Paris Agreement.

  EESC opinion: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Referenca
  NAT/836-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Cyprus
  EESC opinion: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Referenca
  NAT/831-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  EESC opinion: New EU Forest strategy for 2030