Europejski Zielony Ład

This page is also available in:

Dnia 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska zainicjowała Europejski Zielony Ład, potwierdzając tym samym zaangażowanie UE w walkę z zagrożeniami dla klimatu i środowiska, będącymi głównymi wyzwaniami naszego pokolenia. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, w której:

 • do 2050 r. zostanie osiągnięty zerowy poziom emisji netto gazów cieplarnianych;
 • wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych;
 • żadna osoba i żaden region nie będą pozostawione w tyle.

Aby zrealizować Europejski Zielony Ład, Unia wdraża kompleksowy pakiet inicjatyw, w tym wnioski polityczne i ustawodawcze oraz instrumenty finansowe na rzecz rozwoju i modernizacji.

EKES apelował o zielony i społeczny ład, podkreślając ścisły związek między Zielonym Ładem a sprawiedliwością społeczną. Trzeba wysłuchać wszystkich zainteresowanych stron, aby w przyszłości móc wspierać zrównoważone i konkurencyjne przedsiębiorstwa w zdrowym środowisku.

W Europejskim Zielonym Ładzie położono duży nacisk na inwestycje i finansowanie zielonej i zrównoważonej transformacji. Zielony Ład to także sposób Europy na wyjście z pandemii COVID-19. Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln EUR przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE. To zwiększenie możliwości finansowania ma na celu przekształcenie kryzysu w szansę na transformację dla przyszłości Europy.

EKES odgrywa główną rolę w monitorowaniu wdrażania inicjatyw i działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. EKES przygotowuje opinie i podejmuje działania (zob. menu po lewej stronie), aby poglądy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego były brane pod uwagę przez instytucje UE, a inicjatywy Zielonego Ładu były spójne z lokalnymi warunkami gospodarczymi, społecznymi oraz realiami obywatelskimi.

Ze względu na przekrojowy i kompleksowy charakter Europejski Zielony Ład obejmuje zakres tematyczny wszystkich sekcji EKES-u i CCMI.

 • Published in
  7 pages

  On 20 February 2024 in Brussels, the EESC organised a conference on the Housing Crisis in Europe. This publication sets out the participants' assessment of the current state of affairs and their recommendations on how to tackle the current housing crisis.

 • Published in
  Study
  70 pages

  Recent economic shocks from the COVID-19 pandemic and the energy crisis in Europe following Russia’s invasion of Ukraine have brought energy poverty to the forefront of social and political debate. While EU policies increasingly address energy poverty, gender considerations remain overlooked. This study addresses this gap and aims to increase the understanding of the gender-energy poverty nexus, analysing existing literature and EU and national policies.

 • Published in
  20 pages

  Call for an EU Blue Deal - Event highlights - 26 October 2023

 • Published in
  8 pages

  The European Economic and Social Committee calls on the European institutions to consider water as a priority and to adopt an EU Blue Deal as a standalone strategic policy, on an equal footing with the EU Green Deal.

 • Published in
  Study
  80 pages

  This study investigates the major climate-related risks for households in the EU by quantifying the relationship between a set of selected climate-hazards metrics, households’ income by source, and sector-specific expenditures, capturing both the climate induced cost of impacts and adaptation measures. This analysis is complemented with the assessment of mitigation policy costs for households using a mixed modelling approach.

 • Published in
  Study
  61 pages

  The study reviews recent analyses to understand the green or circular skills of the future which have been identified thus far in sectoral and EU-wide research. Moreover, it examines EU Initiatives on skills development for circularity, by highlighting some limitations of these instruments and making suggestions for improvement.

 • Published in
  16 pages

  EESC Employers’ Group priorities

 • Published in
  12 pages

  Approach and priority areas of the Civil Society Organisations' Group for 2023

 • Published in
  24 pages

  Conclusions of the 23rd edition of European Consumer Day 2022 - 17 November 2022

 • Published in
  Study
  53 pages

  This study identifies key barriers to accelerating the renovation rate in the residential building sector and to implementing the Minimum Energy Performance Standards (MEPS). It provides a summary of, and recommendations for, overcoming these obstacles.