Pactul verde european

This page is also available in

La 11 decembrie 2019, Comisia Europeană a lansat Pactul verde european, care consolidează angajamentul UE de a aborda provocările legate de climă și mediu – sarcina definitorie a acestei generații. Obiectivul Pactului verde european este de a transforma UE într-o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și competitivă, asigurând:

  • absența emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050;
  • creștere economică decuplată de utilizarea resurselor;
  • că nicio persoană și niciun loc nu a fost lăsat în urmă.

Pentru a pune în aplicare Pactul verde european, UE desfășoară un pachet cuprinzător de inițiative, inclusiv propuneri de politici și propuneri legislative, precum și un proces de dezvoltare și modernizare a instrumentelor de finanțare.

CESE a solicitat un „Pact verde și social”, subliniind legătura strânsă dintre Pactul verde și justiția socială. Este esențial să se țină cont de opinia tuturor părților interesate pentru a promova întreprinderile de mâine – durabile și competitive – într-un mediu sănătos.

Pactul verde european a pus un accent apăsat pe investiții și pe finanțarea tranziției verzi și durabile. Pactul verde reprezintă colacul de salvare al Europei din pandemia de COVID‑19. O treime din investițiile în valoare de 1,8 miliarde de euro din Planul de redresare „NextGenerationEU” și din bugetul pe șapte ani al UE finanțează Pactul verde european. Această sporire a oportunităților de finanțare vizează utilizarea crizei drept o oportunitate de transformare pentru viitorul Europei.

CESE joacă un rol esențial în monitorizarea punerii în aplicare a inițiativelor și acțiunilor Pactului verde european. CESE elaborează avize și organizează activități (a se vedea meniul lateral din stânga acestei pagini) pentru a se asigura că instituțiile UE iau în considerare punctele de vedere ale societății civile organizate, iar inițiativele Pactului verde sunt coerente cu circumstanțele economice, sociale și civice de la fața locului.

Datorită naturii sale transversale și atotcuprinzătoare, Pactul verde european este un subiect abordat de toate secțiunile CESE și CCMI.

Displaying 11 - 20 of 91

Pages

Opinion
Aviz adoptat on 08/12/2021
Referințe: 
NAT/833-EESC-2021
Sesiune plenară: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

The EU ETS was launched in 2005 and covers about 45 % of EU greenhouse gas emissions. The latest revision of the EU ETS Directive, adopted in 2018, sets the total quantity of emission allowances for phase 4 (2021-2030), in line with what was the current EU emission reduction target at the time (40 % reduction below 1990 levels by 2030).

Avizul CESE: Revision of the EU Emissions Trading System (ETS), including maritime transport and Market Stability Reserve

Opinion
Aviz adoptat on 08/12/2021
Referințe: 
NAT/834-EESC-2021
Sesiune plenară: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

This opinion will provide the civil society perspective on the Carbon Border Adjustment Mechanism. The main purposes of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) would be to discourage EU businesses from moving their production to countries with less ambitious climate change policies (carbon leakage) and to encourage a global move towards net zero carbon emissions by 2050 in line with the Paris Agreement.

Avizul CESE: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Opinion
Aviz adoptat on 08/12/2021
Referințe: 
NAT/836-EESC-2021
Sesiune plenară: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

Avizul CESE: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)

Opinion
Aviz adoptat on 08/12/2021
Referințe: 
TEN/750-EESC-2021
Sesiune plenară: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

Avizul CESE: Revision of the Directive on deployment of alternative fuels infrastructure

Pages