Europejski Zielony Ład

This page is also available in:

Dnia 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska zainicjowała Europejski Zielony Ład, potwierdzając tym samym zaangażowanie UE w walkę z zagrożeniami dla klimatu i środowiska, będącymi głównymi wyzwaniami naszego pokolenia. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, w której:

 • do 2050 r. zostanie osiągnięty zerowy poziom emisji netto gazów cieplarnianych;
 • wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych;
 • żadna osoba i żaden region nie będą pozostawione w tyle.

Aby zrealizować Europejski Zielony Ład, Unia wdraża kompleksowy pakiet inicjatyw, w tym wnioski polityczne i ustawodawcze oraz instrumenty finansowe na rzecz rozwoju i modernizacji.

EKES apelował o zielony i społeczny ład, podkreślając ścisły związek między Zielonym Ładem a sprawiedliwością społeczną. Trzeba wysłuchać wszystkich zainteresowanych stron, aby w przyszłości móc wspierać zrównoważone i konkurencyjne przedsiębiorstwa w zdrowym środowisku.

W Europejskim Zielonym Ładzie położono duży nacisk na inwestycje i finansowanie zielonej i zrównoważonej transformacji. Zielony Ład to także sposób Europy na wyjście z pandemii COVID-19. Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln EUR przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE. To zwiększenie możliwości finansowania ma na celu przekształcenie kryzysu w szansę na transformację dla przyszłości Europy.

EKES odgrywa główną rolę w monitorowaniu wdrażania inicjatyw i działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. EKES przygotowuje opinie i podejmuje działania (zob. menu po lewej stronie), aby poglądy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego były brane pod uwagę przez instytucje UE, a inicjatywy Zielonego Ładu były spójne z lokalnymi warunkami gospodarczymi, społecznymi oraz realiami obywatelskimi.

Ze względu na przekrojowy i kompleksowy charakter Europejski Zielony Ład obejmuje zakres tematyczny wszystkich sekcji EKES-u i CCMI.

 • Przyjęte on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Sygnatura
  NAT/820-EESC-2021
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Hungary
  EESC opinion: Towards a holistic strategy on sustainable rural/urban development (own-initiative opinion)
 • Przyjęte on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Sygnatura
  CCMI/180-EESC-2021-01-01-02384
  Employers - GR I
  Romania
  (Austria

  The EU is the world's biggest producer of glass with a market share of around one third of total world production. The industry is known for the quality of its products, its capacity for technological innovation and its skilled labour force. The glass industries comprise five sectors covering different glass products, applications and markets: containers, flat glass, glass fibre, special glasses and domestic glass.

  EESC opinion: Glass in Europe at a crossroads: delivering a greener, energy-efficient industry, while enhancing competitiveness and maintaining quality jobs (own-initiative opinion)
  HEARING in the framework of the EESC study group CCMI/180 - Glass in Europe
 • Przyjęte on 20/10/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Sygnatura
  INT/944-EESC-2021-01-01-02922-00-00-AC-TRA
  Employers - GR I
  France

  Micro enterprises and SMEs (MSME) in all fields need good conditions to survive the health and economic crisis and unlock their potential so that they can grow and create jobs. This opinion examines alternatives to address the administrative ("paper tax") burden on MSMEs, particularly in view of current transparency and disclosure measures to achieve the EU's social and environmental objectives.

  EESC opinion: Reconciling ambitious sustainable and social objectives with an enabling environment for micro, small and medium-sized enterprises
 • Przyjęte on 20/10/2021 - Bureau decision date: 23/03/2021
  Sygnatura
  TEN/744-EESC-2021
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: ReFuelEU Aviation
 • Przyjęte on 22/09/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Sygnatura
  NAT/816-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Cyprus
  EESC opinion: Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture
 • Przyjęte on 22/09/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Sygnatura
  NAT/818-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Austria
  EESC opinion: Action Plan for the development of EU organic production
 • Przyjęte on 22/09/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Sygnatura
  NAT/817-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  EESC opinion: New approach for a sustainable blue economy in the EU
 • Przyjęte on 07/07/2021 - Bureau decision date: 25/03/2021
  Sygnatura
  TEN/747-EESC-2021-01-01
  (Sweden
  EESC opinion: Intermodal transport and multimodal logistics – making modes complementary in greening transport (own-initiative opinion)
 • Przyjęte on 07/07/2021 - Bureau decision date: 23/02/2021
  Sygnatura
  SOC/679-EESC-2021

  In this opinion, the EESC underlines that the Action Plan on the European Pillar of Social Rights should be based on concreteness and tangibility, with actions that are measurable and accompanied by monitoring frameworks jointly agreed among relevant stakeholders and encompassing the social, environmental, and economic criteria. The EESC acknowledges the diversity and the common basis of social models across the EU. Competitiveness and higher productivity based on skills and knowledge are a sound recipe for maintaining the well-being of European societies. The EESC further believes that greater efforts can be made at EU and Member State level in the area of combating poverty, in line with the first Sustainable Development Goal under the UN 2030 Agenda.

  EESC opinion: Action plan on the implementation of the European Pillar of Social Rights
 • Przyjęte on 07/07/2021 - Bureau decision date: 26/01/2021
  Sygnatura
  NAT/815-EESC-2021
  Employers - GR I
  Greece
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania
  EESC opinion: New EU strategy on adaptation to climate change
  New EU strategy on adaptation to climate change