Europejski Zielony Ład

This page is also available in

Dnia 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska zainicjowała Europejski Zielony Ład, potwierdzając tym samym zaangażowanie UE w walkę z zagrożeniami dla klimatu i środowiska, będącymi głównymi wyzwaniami naszego pokolenia. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, w której:

  • do 2050 r. zostanie osiągnięty zerowy poziom emisji netto gazów cieplarnianych;
  • wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych;
  • żadna osoba i żaden region nie będą pozostawione w tyle.

Aby zrealizować Europejski Zielony Ład, Unia wdraża kompleksowy pakiet inicjatyw, w tym wnioski polityczne i ustawodawcze oraz instrumenty finansowe na rzecz rozwoju i modernizacji.

EKES apelował o zielony i społeczny ład, podkreślając ścisły związek między Zielonym Ładem a sprawiedliwością społeczną. Trzeba wysłuchać wszystkich zainteresowanych stron, aby w przyszłości móc wspierać zrównoważone i konkurencyjne przedsiębiorstwa w zdrowym środowisku.

W Europejskim Zielonym Ładzie położono duży nacisk na inwestycje i finansowanie zielonej i zrównoważonej transformacji. Zielony Ład to także sposób Europy na wyjście z pandemii COVID-19. Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln EUR przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE. To zwiększenie możliwości finansowania ma na celu przekształcenie kryzysu w szansę na transformację dla przyszłości Europy.

EKES odgrywa główną rolę w monitorowaniu wdrażania inicjatyw i działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. EKES przygotowuje opinie i podejmuje działania (zob. menu po lewej stronie), aby poglądy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego były brane pod uwagę przez instytucje UE, a inicjatywy Zielonego Ładu były spójne z lokalnymi warunkami gospodarczymi, społecznymi oraz realiami obywatelskimi.

Ze względu na przekrojowy i kompleksowy charakter Europejski Zielony Ład obejmuje zakres tematyczny wszystkich sekcji EKES-u i CCMI.

Displaying 51 - 60 of 101

Pages

Opinion
Przyjęte on 24/03/2021
Sygnatura: 
CCMI/178-EESC-2021

Batteries placed on the EU market should become sustainable, high-performing and safe all along their entire life cycle. This means batteries that are produced with the lowest possible environmental impact, using materials obtained in full respect of human rights as well as social and ecological standards. Batteries have to be long-lasting and safe, and at the end of their life, they should be repurposed, remanufactured or recycled, feeding valuable materials back into the economy.

Opinia EKES-u: Sustainability requirements for batteries in the EU

Opinion
Przyjęte on 24/03/2021
Sygnatura: 
CCMI/177-EESC-2020

In September 2020, the European Commission presented the Action Plan on Critical Raw Materials, which also contains the 2020 List of Critical Raw Materials.

Opinia EKES-u: Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability

Opinion
Przyjęte on 27/01/2021
Sygnatura: 
TEN/717-EESC-2020

The European Economic and social Committee (EESC) supports the Commission's intention as set out in its Communication: integration of the electricity system with the heat and transport system is vital to reach the goals of climate neutrality, security of energy supply, including reduction of energy imports, and the goal of affordable prices for Europe's consumers and the European economy.

Opinia EKES-u: EU Strategy for Energy System Integration

Opinion
Przyjęte on 27/01/2021
Sygnatura: 
TEN/718-EESC-2020

The EESC considers that the European Union must overcome the COVID-19 crisis by building a new model for society, one which will make our economies more green, just and resistant to future shocks. European recovery funds must enable businesses, innovators, workers and investors to affirm their role as world leaders in the expanding clean energy markets.

Opinia EKES-u: Hydrogen strategy (Communication)

Opinion
Przyjęte on 02/12/2020
Sygnatura: 
SOC/636-EESC-2020

This opinion is being prepared at a time where the shift to a low-carbon economy is more urgent than ever and where new "green" occupations emerge and existing jobs need to be "greened". This implies needs for new skill sets, which necessitate updated curricula or even new qualifications across education and training levels. These new "green skills" can range from very technical and job-specific skills to "softer" skills such as responsible use of resources, which can be relevant across occupations, levels of hierarchy and sectors. While the "greening" of the economy creates skill needs, particularly in specific sectors such as energy and resource efficiency, construction and manufacturing, moving towards a circular economy creates "green" skill needs across the board.

Opinia EKES-u: Towards an EU strategy for enhancing green skills and competences for all (own-initiative opinion)

Opinion
Przyjęte on 29/10/2020
Sygnatura: 
ECO/520-EESC-2020

This additional opinion updates and complements the proposals made in the original ASGS opinion, adopted in February this year. The EESC welcomes the step forward towards embracing a more social, inclusive and sustainable economic model, particularly given the economic and social effects of COVID-19. To support the economic recovery and public investment, and in support of a digital and green transformation, the EESC believes that a revision of the Stability and Growth Pact, flexibility in state aid rules and a rethink of tax policy is necessary. Well-resourced public health measures and social security systems are likewise of vital importance. The EESC also welcomes the Commission's proposals for Next Generation EU and sees the ASGS as an opportunity for the EU to shift towards an economic model that gives equal weighing to both economic and social objectives.

Opinia EKES-u: The Annual Sustainable Growth Strategy 2020 (additional opinion)

Pages