Patt Ekoloġiku Ewropew

This page is also available in:

Fil-11 ta’ Diċembru 2019, il-Kummissjoni Ewropea nediet il-Patt Ekoloġiku Ewropew li jsaħħaħ l-impenn tal-UE li tindirizza l-isfidi relatati mal-klima u l-ambjent li huwa l-kompitu l-iżjed importanti ta’ din il-ġenerazzjoni. L-objettiv tal-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa li jittrasforma l-UE f’ekonomija moderna, effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u kompetittiva, filwaqt li jiżgura:

 • l-ebda emissjoni netta ta' gassijiet serra sal-2050;
 • it-tkabbir ekonomiku jkun diżakkoppjat mill-użu tar-riżorsi;
 • l-ebda persuna u l-ebda post ma jitħallew jibqgħu lura.

Biex twettaq il-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-UE qed twettaq pakkett komprensiv ta’ inizjattivi, inklużi proposti ta’ politika u leġiżlattivi u l-iżvilupp u l-modernizzazzjoni tal-istrumenti ta’ finanzjament.

Il-KESE ilu jappella għal “Patt Ekoloġiku u Soċjali”, filwaqt li jenfasizza r-rabta mill-qrib bejn il-Patt Ekoloġiku u l-ġustizzja soċjali. Huwa essenzjali li tinstema’ l-vuċi tal-partijiet ikkonċernati kollha sabiex f’ambjent san jitrawmu l-kumpaniji sostenibbli u kompetittivi tal-futur.

Il-Patt Ekoloġiku Ewropew għamel enfasi qawwija fuq l-investiment u l-finanzjament tat-tranżizzjoni ekoloġika u sostenibbli. Il-Patt Ekoloġiku huwa essenzjali biex l-Ewropa toħroġ mill-pandemija tal-COVID-19. Terz tal-investimenti ta’ EUR 1,8 triljun mill-Pjan ta’ Rkupru tan-NextGenerationEU, u l-baġit ta’ seba’ snin tal-UE, jiffinanzjaw il-Patt Ekoloġiku Ewropew. Din l-ispinta fl-opportunitajiet ta’ finanzjament għandha l-għan li tbiddel il-kriżi f’opportunità trasformattiva għall-futur tal-Ewropa.

Il-KESE għandu rwol kruċjali fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-inizjattivi u l-azzjonijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew. Il-KESE jħejji Opinjonijiet u jorganizza attivitajiet (ara l-menu sekondarju fuq ix-xellug ta’ din il-paġna) biex jiżgura li l-istituzzjonijiet tal-UE jqisu l-fehmiet tas-soċjetà ċivili organizzata u li l-inizjattivi tal-Patt Ekoloġiku jkunu koerenti maċ-ċirkostanzi ekonomiċi, soċjali u ċiviċi fil-prattika.

Minħabba n-natura trasversali u komprensiva tiegħu, il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa kopert mis-Sezzjonijiet kollha tal-KESE u mis-CCMI.

 • Adopted on 23/02/2022 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Referenza
  NAT/843-EESC-2021-05481

  This "Chapeau Communication" gives an overview of the different proposals of the 'Fit for 55' package as well as their linkages and explains the toolbox of policy measures chosen in order to attain an overall balance between fairness, emission reductions and competitiveness.

  EESC opinion: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Referenza
  SOC/706-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  The EESC welcomes the proposal to designate 2022 as the European Year of Youth. Clear indicators need to be developed for the Year, which should focus on the impact on policies and cross-sectoral work beyond the activities organised. The EESC calls for a more ambitious budget, and emphasises the need to ensure that harder-to-reach groups are included in this Year. Welcoming the work that this Year envisages with regard to external relations, it points at the important role that the relatively well-developed youth policies in Europe can play in our neighbourhood and beyond. It points at the need for all institutions to further develop the voice of youth in their policy proposals.

  EESC opinion: European Year of Youth 2022
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Referenza
  TEN/759-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Austria
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Social Climate Fund
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Referenza
  TEN/756-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Romania

   

   

  EESC opinion:
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Referenza
  TEN/751-EESC-2021
  Employers - GR I
  Greece
  EESC opinion: FuelEU Maritime
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Referenza
  NAT/835-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Bulgaria
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Effort Sharing Regulation (ESR)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Referenza
  NAT/833-EESC-2021
  (Sweden

  The EU ETS was launched in 2005 and covers about 45 % of EU greenhouse gas emissions. The latest revision of the EU ETS Directive, adopted in 2018, sets the total quantity of emission allowances for phase 4 (2021-2030), in line with what was the current EU emission reduction target at the time (40 % reduction below 1990 levels by 2030).

 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Referenza
  NAT/834-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  This opinion will provide the civil society perspective on the Carbon Border Adjustment Mechanism. The main purposes of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) would be to discourage EU businesses from moving their production to countries with less ambitious climate change policies (carbon leakage) and to encourage a global move towards net zero carbon emissions by 2050 in line with the Paris Agreement.

  EESC opinion: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Referenza
  NAT/836-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Cyprus
  EESC opinion: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Referenza
  NAT/831-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  EESC opinion: New EU Forest strategy for 2030