Zelená dohoda pro Evropu

This page is also available in

Evropská komise 11. prosince 2019 zahájila Zelenou dohodu pro Evropu, jíž posílila odhodlání EU řešit problémy způsobené změnou klimatu a životního prostředí, což je definiční úkol této generace. Jejím cílem je transformovat EU na moderní a konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje a zajistit:

  • nulové čisté emise skleníkových plynů do roku 2050,
  • přerušení vazby mezi hospodářským růstem a využíváním zdrojů,
  • neopomenutí žádného jednotlivce ani žádného místa.

V zájmu naplnění Zelené dohody pro Evropu provádí EU komplexní balíček iniciativ včetně politických a legislativních návrhů a rozvoje a modernizace finančních nástrojů.

EHSV vyzývá k realizaci „Zelené a sociální dohody“, přičemž zdůrazňuje úzkou provázanost Zelené dohody se sociální spravedlností. Je nezbytné vyslechnout názory všech zúčastněných stran s cílem prosazovat udržitelné a konkurenceschopné podniky budoucnosti ve zdravém prostředí.

V Zelené dohodě pro Evropu se klade velký důraz na investice a financování ekologické a udržitelné transformace. Zelená dohoda je pro Evropu záchrannou vestou po pandemii COVID-19. Na financování Zelené dohody pro Evropu je určena třetina z celkových investic ve výši 1,8 bilionu eur v rámci plánu na podporu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU. Cílem tohoto posílení možností financování je přeměnit krizi v příležitost pro transformaci v zájmu budoucnosti Evropy.

EHSV má při monitorování provádění iniciativ a opatření této dohody zásadní roli. Připravuje stanoviska a organizuje aktivity (viz postranní menu v levé části stránky), aby zajistil, že orgány EU zohlední názory organizované občanské společnosti a že iniciativy prováděné v rámci Zelené dohody budou v souladu s aktuální hospodářskou, sociální a občanskou situací.

Vzhledem k její průřezové a všezahrnující povaze se v EHSV Zelenou dohodu pro Evropu zabývají všechny sekce i CCMI.

Displaying 1 - 10 of 104

Pages

Opinion
přijatá stanoviska on 25/10/2023
Odkaz: 
NAT/908-EESC-2023
Plenární zasedání: 
582 -
Oct 25, 2023 Oct 26, 2023

EESC opinion NAT/908 - Plants produced by new genomic techniques.

stanovisko EHSV: Plants produced by new genomic techniques

Opinion
připravovaná stanoviska (updated on 31/10/2023)
Odkaz: 
INT/1043-EESC-2023-03693-00-00-AC-TRA
Plenární zasedání: 
584 -
Jan 17, 2024 Jan 18, 2024

The future Belgian presidency of the Council of the European Union asked the EESC to provide their insights on the rethinking of the internal market in light of the acceleration of the Union’s twin transitions towards a green and digital economy and on crafting a European Industrial Strategy that positions industries as the backbone of Europe's economy.

Opinion
přijatá stanoviska on 13/07/2023
Odkaz: 
NAT/890-EESC-2023
Plenární zasedání: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

stanovisko EHSV: Measures to reduce child obesity

Opinion
přijatá stanoviska on 22/02/2023
Odkaz: 
NAT/878-EESC-2022
Plenární zasedání: 
576 -
Feb 22, 2023 Feb 23, 2023

stanovisko EHSV: Integrated water management – revised lists of surface and groundwater pollutants

Opinion
přijatá stanoviska on 14/12/2022
Odkaz: 
NAT/873-EESC-2022
Plenární zasedání: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

stanovisko EHSV: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Opinion
přijatá stanoviska on 15/06/2022
Odkaz: 
NAT/847-EESC-2022

The current F-gas Regulation 517/2014 intends to reduce the EU’s F-gas emissions by two-thirds by 2030 compared with 2014 levels. At EU level, F-gases currently account for 2.5 % of total greenhouse gas emissions. In line with the Climate Law, the new F-gas proposal will contribute to reducing emissions by at least 55% by 2030 and making Europe climate-neutral by 2050.

stanovisko EHSV: Revision of the F-gas regulation

Opinion
přijatá stanoviska on 15/06/2022
Odkaz: 
NAT/848-EESC-2022

The ‘REFIT’ evaluation concluded that while the current Regulation was generally fit for purpose, it could be better aligned with the European Green Deal and its design could be slightly improved. In this context, the proposal aims to replace the ODS Regulation, while maintaining a strict level of control.

stanovisko EHSV: Revision of the ozone depleting substances regulation

Pages