Den europeiska gröna given

This page is also available in:

Den 11 december 2019 lanserade kommissionen den europeiska gröna given för att stärka EU:s åtagande om att ta itu med de klimat- och miljörelaterade utmaningarna, vilket är denna generations viktigaste uppgift. Målet med den europeiska gröna given är att omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi genom att säkerställa att

 • det senast 2050 inte längre ska förekomma några nettoutsläpp av växthusgaser,
 • den ekonomiska tillväxten inte längre är kopplad till ökad resursanvändning,
 • ingen person eller plats lämnas på efterkälken.

För att förverkliga den europeiska gröna given genomför EU ett omfattande paket med initiativ, inklusive politiska förslag och lagstiftningsförslag samt utveckling och modernisering av finansiella instrument.

EESK har efterlyst en ”grön och social giv” och betonat den nära kopplingen mellan den gröna given och social rättvisa. Det är mycket viktigt att alla berörda parter kan göra sig hörda för att man ska kunna främja morgondagens hållbara och konkurrenskraftiga företag i en hälsosam miljö.

I den europeiska gröna given lades stark tonvikt på investeringar och finansiering av den gröna och hållbara omställningen. Den gröna given är Europas livlina ut ur covid-19-pandemin. En tredjedel av investeringarna på 1,8 biljoner euro från återhämtningsplanen NextGenerationEU och EU:s sjuåriga budget finansierar den europeiska gröna given. Denna ökning av finansieringsmöjligheterna syftar till att omvandla krisen till en omdanande möjlighet för Europas framtid.

EESK spelar en avgörande roll i övervakningen av genomförandet av initiativen och åtgärderna inom ramen för den europeiska gröna given. Kommittén utarbetar yttranden och anordnar verksamhet (se sidomenyn till vänster) för att se till att EU-institutionerna beaktar det organiserade civila samhällets synpunkter och att initiativen inom ramen för den gröna given är förenliga med de ekonomiska, sociala och samhälleliga förhållandena på fältet.

Den europeiska gröna givens övergripande och allomfattande karaktär gör att alla EESK-sektioner och CCMI arbetar med den.

 • Antagna on 15/06/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Dokumentreferens
  NAT/847-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania

  The current F-gas Regulation 517/2014 intends to reduce the EU’s F-gas emissions by two-thirds by 2030 compared with 2014 levels. At EU level, F-gases currently account for 2.5 % of total greenhouse gas emissions. In line with the Climate Law, the new F-gas proposal will contribute to reducing emissions by at least 55% by 2030 and making Europe climate-neutral by 2050.

  EESC opinion: Revision of the F-gas regulation
 • Antagna on 23/02/2022 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Dokumentreferens
  NAT/843-EESC-2021-05481

  This "Chapeau Communication" gives an overview of the different proposals of the 'Fit for 55' package as well as their linkages and explains the toolbox of policy measures chosen in order to attain an overall balance between fairness, emission reductions and competitiveness.

  EESC opinion: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality
 • Antagna on 08/12/2021 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Dokumentreferens
  SOC/706-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  The EESC welcomes the proposal to designate 2022 as the European Year of Youth. Clear indicators need to be developed for the Year, which should focus on the impact on policies and cross-sectoral work beyond the activities organised. The EESC calls for a more ambitious budget, and emphasises the need to ensure that harder-to-reach groups are included in this Year. Welcoming the work that this Year envisages with regard to external relations, it points at the important role that the relatively well-developed youth policies in Europe can play in our neighbourhood and beyond. It points at the need for all institutions to further develop the voice of youth in their policy proposals.

  EESC opinion: European Year of Youth 2022
 • Antagna on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Dokumentreferens
  TEN/759-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Austria
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Social Climate Fund
 • Antagna on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Dokumentreferens
  TEN/756-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Romania

   

   

  EESC opinion:
 • Antagna on 08/12/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Dokumentreferens
  TEN/751-EESC-2021
  Employers - GR I
  Greece
  EESC opinion: FuelEU Maritime
 • Antagna on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Dokumentreferens
  NAT/834-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  This opinion will provide the civil society perspective on the Carbon Border Adjustment Mechanism. The main purposes of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) would be to discourage EU businesses from moving their production to countries with less ambitious climate change policies (carbon leakage) and to encourage a global move towards net zero carbon emissions by 2050 in line with the Paris Agreement.

  EESC opinion: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
 • Antagna on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Dokumentreferens
  NAT/833-EESC-2021
  (Sweden

  The EU ETS was launched in 2005 and covers about 45 % of EU greenhouse gas emissions. The latest revision of the EU ETS Directive, adopted in 2018, sets the total quantity of emission allowances for phase 4 (2021-2030), in line with what was the current EU emission reduction target at the time (40 % reduction below 1990 levels by 2030).

 • Antagna on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Dokumentreferens
  NAT/835-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Bulgaria
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Effort Sharing Regulation (ESR)
 • Antagna on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Dokumentreferens
  NAT/836-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Cyprus
  EESC opinion: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)