Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

This page is also available in:

Euroopan komissio käynnisti 11. joulukuuta 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jolla vahvistetaan EU:n sitoutumista nykysukupolven tärkeimmän tehtävän hoitamiseen eli ilmasto- ja ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen. Ohjelman tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, jossa

 • kasvihuonekaasujen nettopäästöjä ei vuonna 2050 enää ole
 • talouskasvu on irrotettu resurssien käytöstä
 • yhtäkään ihmistä ja aluetta ei jätetä jälkeen muista.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi EU vie parhaillaan läpi laajaa aloitepakettia, johon sisältyy toimintapoliittisia ehdotuksia, lainsäädäntöehdotuksia sekä rahoitusvälineiden kehittämis- ja nykyaikaistamistoimia.

ETSK on peräänkuuluttanut ”vihreän ja sosiaalisen kehityksen ohjelmaa” ja korostanut vihreän kehityksen ohjelman ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tiivistä yhteyttä. On olennaisen tärkeää kuulla kaikkien sidosryhmien näkemyksiä, jotta voidaan edistää kestävyysperiaatteiden mukaisten ja kilpailukykyisten tulevaisuuden yritysten toimintaa terveessä ympäristössä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa painotetaan voimakkaasti investointeja ja vihreän ja kestävän siirtymän rahoitusta, ja se on Euroopalle ratkaisevan tärkeä keino selviytyä covid-19-pandemiasta. Kolmasosa NextGenerationEU-elpymissuunnitelman 1,8 biljoonan euron investoinneista ja EU:n seitsenvuotisesta budjetista käytetään vihreän kehityksen ohjelman rahoittamiseen. Näiden parannettujen rahoitusmahdollisuuksien avulla pyritään muuttamaan kriisi Euroopan tulevaisuuden kannalta käänteentekeväksi mahdollisuudeksi.

ETSK:lla on keskeinen rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvien aloitteiden ja toimien toteutuksen seurannassa. ETSK laatii lausuntoja ja järjestää toimintaa (ks. sivun vasemmassa laidassa oleva valikko) varmistaakseen, että EU:n toimielimet ottavat järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemykset huomioon ja että vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvät aloitteet eivät ole ristiriidassa ruohonjuuritason taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tilanteen kanssa.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on monialaisuutensa ja kokonaisvaltaisuutensa vuoksi aihe, jota käsitellään kaikissa ETSK:n jaostoissa ja CCMI:ssä.

 • Hyväksytyt on 15/06/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Viite
  NAT/847-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania

  The current F-gas Regulation 517/2014 intends to reduce the EU’s F-gas emissions by two-thirds by 2030 compared with 2014 levels. At EU level, F-gases currently account for 2.5 % of total greenhouse gas emissions. In line with the Climate Law, the new F-gas proposal will contribute to reducing emissions by at least 55% by 2030 and making Europe climate-neutral by 2050.

  EESC opinion: Revision of the F-gas regulation
 • Hyväksytyt on 23/02/2022 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Viite
  NAT/843-EESC-2021-05481

  This "Chapeau Communication" gives an overview of the different proposals of the 'Fit for 55' package as well as their linkages and explains the toolbox of policy measures chosen in order to attain an overall balance between fairness, emission reductions and competitiveness.

  EESC opinion: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Viite
  SOC/706-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  The EESC welcomes the proposal to designate 2022 as the European Year of Youth. Clear indicators need to be developed for the Year, which should focus on the impact on policies and cross-sectoral work beyond the activities organised. The EESC calls for a more ambitious budget, and emphasises the need to ensure that harder-to-reach groups are included in this Year. Welcoming the work that this Year envisages with regard to external relations, it points at the important role that the relatively well-developed youth policies in Europe can play in our neighbourhood and beyond. It points at the need for all institutions to further develop the voice of youth in their policy proposals.

  EESC opinion: European Year of Youth 2022
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Viite
  TEN/759-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Austria
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Social Climate Fund
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Viite
  TEN/756-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Romania

   

   

  EESC opinion:
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Viite
  TEN/751-EESC-2021
  Employers - GR I
  Greece
  EESC opinion: FuelEU Maritime
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Viite
  NAT/834-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  This opinion will provide the civil society perspective on the Carbon Border Adjustment Mechanism. The main purposes of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) would be to discourage EU businesses from moving their production to countries with less ambitious climate change policies (carbon leakage) and to encourage a global move towards net zero carbon emissions by 2050 in line with the Paris Agreement.

  EESC opinion: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Viite
  NAT/833-EESC-2021
  (Sweden

  The EU ETS was launched in 2005 and covers about 45 % of EU greenhouse gas emissions. The latest revision of the EU ETS Directive, adopted in 2018, sets the total quantity of emission allowances for phase 4 (2021-2030), in line with what was the current EU emission reduction target at the time (40 % reduction below 1990 levels by 2030).

  EESC opinion: Revision of the EU Emissions Trading System (ETS), including maritime transport and Market Stability Reserve
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Viite
  NAT/835-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Bulgaria
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Effort Sharing Regulation (ESR)
 • Hyväksytyt on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Viite
  NAT/836-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Cyprus
  EESC opinion: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)