Zelená dohoda pro Evropu

This page is also available in:

Evropská komise 11. prosince 2019 zahájila Zelenou dohodu pro Evropu, jíž posílila odhodlání EU řešit problémy způsobené změnou klimatu a životního prostředí, což je definiční úkol této generace. Jejím cílem je transformovat EU na moderní a konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje a zajistit:

 • nulové čisté emise skleníkových plynů do roku 2050,
 • přerušení vazby mezi hospodářským růstem a využíváním zdrojů,
 • neopomenutí žádného jednotlivce ani žádného místa.

V zájmu naplnění Zelené dohody pro Evropu provádí EU komplexní balíček iniciativ včetně politických a legislativních návrhů a rozvoje a modernizace finančních nástrojů.

EHSV vyzývá k realizaci „Zelené a sociální dohody“, přičemž zdůrazňuje úzkou provázanost Zelené dohody se sociální spravedlností. Je nezbytné vyslechnout názory všech zúčastněných stran s cílem prosazovat udržitelné a konkurenceschopné podniky budoucnosti ve zdravém prostředí.

V Zelené dohodě pro Evropu se klade velký důraz na investice a financování ekologické a udržitelné transformace. Zelená dohoda je pro Evropu záchrannou vestou po pandemii COVID-19. Na financování Zelené dohody pro Evropu je určena třetina z celkových investic ve výši 1,8 bilionu eur v rámci plánu na podporu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU. Cílem tohoto posílení možností financování je přeměnit krizi v příležitost pro transformaci v zájmu budoucnosti Evropy.

EHSV má při monitorování provádění iniciativ a opatření této dohody zásadní roli. Připravuje stanoviska a organizuje aktivity (viz postranní menu v levé části stránky), aby zajistil, že orgány EU zohlední názory organizované občanské společnosti a že iniciativy prováděné v rámci Zelené dohody budou v souladu s aktuální hospodářskou, sociální a občanskou situací.

Vzhledem k její průřezové a všezahrnující povaze se v EHSV Zelenou dohodu pro Evropu zabývají všechny sekce i CCMI.

 • přijatá stanoviska on 15/06/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Odkaz
  NAT/847-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania

  The current F-gas Regulation 517/2014 intends to reduce the EU’s F-gas emissions by two-thirds by 2030 compared with 2014 levels. At EU level, F-gases currently account for 2.5 % of total greenhouse gas emissions. In line with the Climate Law, the new F-gas proposal will contribute to reducing emissions by at least 55% by 2030 and making Europe climate-neutral by 2050.

  EESC opinion: Revision of the F-gas regulation
 • přijatá stanoviska on 23/02/2022 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Odkaz
  NAT/843-EESC-2021-05481

  This "Chapeau Communication" gives an overview of the different proposals of the 'Fit for 55' package as well as their linkages and explains the toolbox of policy measures chosen in order to attain an overall balance between fairness, emission reductions and competitiveness.

  EESC opinion: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality
 • přijatá stanoviska on 08/12/2021 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Odkaz
  SOC/706-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  The EESC welcomes the proposal to designate 2022 as the European Year of Youth. Clear indicators need to be developed for the Year, which should focus on the impact on policies and cross-sectoral work beyond the activities organised. The EESC calls for a more ambitious budget, and emphasises the need to ensure that harder-to-reach groups are included in this Year. Welcoming the work that this Year envisages with regard to external relations, it points at the important role that the relatively well-developed youth policies in Europe can play in our neighbourhood and beyond. It points at the need for all institutions to further develop the voice of youth in their policy proposals.

  EESC opinion: European Year of Youth 2022
 • přijatá stanoviska on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Odkaz
  TEN/759-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Austria
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Social Climate Fund
 • přijatá stanoviska on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Odkaz
  TEN/756-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Romania

   

   

  EESC opinion:
 • přijatá stanoviska on 08/12/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Odkaz
  TEN/751-EESC-2021
  Employers - GR I
  Greece
  EESC opinion: FuelEU Maritime
 • přijatá stanoviska on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Odkaz
  NAT/834-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  This opinion will provide the civil society perspective on the Carbon Border Adjustment Mechanism. The main purposes of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) would be to discourage EU businesses from moving their production to countries with less ambitious climate change policies (carbon leakage) and to encourage a global move towards net zero carbon emissions by 2050 in line with the Paris Agreement.

  EESC opinion: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
 • přijatá stanoviska on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Odkaz
  NAT/833-EESC-2021
  (Sweden

  The EU ETS was launched in 2005 and covers about 45 % of EU greenhouse gas emissions. The latest revision of the EU ETS Directive, adopted in 2018, sets the total quantity of emission allowances for phase 4 (2021-2030), in line with what was the current EU emission reduction target at the time (40 % reduction below 1990 levels by 2030).

  EESC opinion: Revision of the EU Emissions Trading System (ETS), including maritime transport and Market Stability Reserve
 • přijatá stanoviska on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Odkaz
  NAT/835-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Bulgaria
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Effort Sharing Regulation (ESR)
 • přijatá stanoviska on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Odkaz
  NAT/836-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Cyprus
  EESC opinion: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)