The transition to a long-term sustainable transport system

EESC section opinion: The transition to a long-term sustainable transport system

Przejście na długoterminowy, zrównoważony system transportowy

 

GŁÓWNE PUNKTY

 

EKES:

  • Uważa, że obywatele i przedsiębiorstwa będą aktywnie wspierać przejście na długoterminowy, zrównoważony system transportowy tylko wtedy, gdy zostanie on wdrożony w sposób akceptowalny finansowo i wykonalny ze społecznego punktu widzenia. W przeciwnym razie istnieje poważne ryzyko niepowodzenia i niepokojów społecznych.
  • Zaznacza, że

   - przedsiębiorstwa muszą mieć poczucie, że nie są obciążone nadmiernymi kosztami i że utrzymają konkurencyjność;

   - należy umożliwić pracownikom dostosowanie się do nowych warunków pracy w sposób akceptowalny społecznie;

   - obywatelom należy zapewnić dostępność i mobilność po rozsądnych kosztach i na dobrych warunkach ogólnych, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich.

  • Podkreśla, że szczególną uwagę należy zwrócić na infrastrukturę transportową, w szczególności na dystrybucję paliw alternatywnych, dostępność transportu, stosowanie czystych paliw, integrację środków transportu, wdrażanie innowacji i nowe rodzaje transportu.