Europejski Zielony Ład

This page is also available in

Dnia 11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska zainicjowała Europejski Zielony Ład, potwierdzając tym samym zaangażowanie UE w walkę z zagrożeniami dla klimatu i środowiska, będącymi głównymi wyzwaniami naszego pokolenia. Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, w której:

  • do 2050 r. zostanie osiągnięty zerowy poziom emisji netto gazów cieplarnianych;
  • wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych;
  • żadna osoba i żaden region nie będą pozostawione w tyle.

Aby zrealizować Europejski Zielony Ład, Unia wdraża kompleksowy pakiet inicjatyw, w tym wnioski polityczne i ustawodawcze oraz instrumenty finansowe na rzecz rozwoju i modernizacji.

EKES apelował o zielony i społeczny ład, podkreślając ścisły związek między Zielonym Ładem a sprawiedliwością społeczną. Trzeba wysłuchać wszystkich zainteresowanych stron, aby w przyszłości móc wspierać zrównoważone i konkurencyjne przedsiębiorstwa w zdrowym środowisku.

W Europejskim Zielonym Ładzie położono duży nacisk na inwestycje i finansowanie zielonej i zrównoważonej transformacji. Zielony Ład to także sposób Europy na wyjście z pandemii COVID-19. Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln EUR przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE. To zwiększenie możliwości finansowania ma na celu przekształcenie kryzysu w szansę na transformację dla przyszłości Europy.

EKES odgrywa główną rolę w monitorowaniu wdrażania inicjatyw i działań w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. EKES przygotowuje opinie i podejmuje działania (zob. menu po lewej stronie), aby poglądy zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego były brane pod uwagę przez instytucje UE, a inicjatywy Zielonego Ładu były spójne z lokalnymi warunkami gospodarczymi, społecznymi oraz realiami obywatelskimi.

Ze względu na przekrojowy i kompleksowy charakter Europejski Zielony Ład obejmuje zakres tematyczny wszystkich sekcji EKES-u i CCMI.

Displaying 71 - 80 of 104

Pages

Opinion
Przyjęte on 18/09/2020
Sygnatura: 
SOC/632-EESC-2020

This exploratory opinion was requested by the European Parliament with a view to a forthcoming Commission initiative on fair minimum wages. The question of Decent minimum wages across Europe is a complex and sensitive issue. It is important that any EU action is based on accurate analysis and understanding of the situation and sensitivities in the Member States and fully respects the social partners' role and autonomy, as well as the different industrial relations models.

Opinia EKES-u: Decent minimum wages across Europe

Downloads: 

pl | godziwe płace minimalne w całej europie

Opinion
Przyjęte on 15/07/2020
Sygnatura: 
INT/895-EESC-2020

The Commission's new Circular Economy Action Plan focuses on sustainable products, less waste, product value chains, and circularity in regions and cities, and the global level.

Opinia EKES-u: New Circular Economy Action Plan

Opinion
Przyjęte on 15/07/2020
Sygnatura: 
NAT/784-EESC-2020-1431

This EESC opinion will respond to the European Commission's proposal for a regulation on establishing a European Climate Law and it will look into the role of citizens in driving the transformation towards climate neutrality.

Opinia EKES-u: European Climate Law

Opinion
Przyjęte on 15/07/2020
Sygnatura: 
NAT/785-EESC-2020-01432

The opinion will provide guidance on how to build on existing structures like citizens' dialogues and assemblies, social dialogue committees in order to structure and mainstream the dialogue with civil society. It will also make recommendations about how to encourage information sharing and public understanding of climate action; how to create real and virtual spaces for exchange on climate and how to build capacity to facilitate grassroots initiatives, among others.

Opinia EKES-u: European Climate Pact (Exploratory opinion)

Opinion
Przyjęte on 15/07/2020
Sygnatura: 
CCMI/175-EESC-2020

Disruptions like coronavirus (COVID-19) threaten to bring the world economy and social life to a standstill. Its impacts include recessions in the USA, the EU, Japan and other regions of the world, extremely slow growth in China and huge losses in terms of output. Governments have to offset economic damage with fiscal and monetary policies and cope with the expected changes of the economic paradigm. The EESC stresses the need for efficient business models and trade defence mechanisms, in particular with regard to Asia, and notes that 36 million jobs in the EU depend on the EU's exporting potential, and that the share of EU employment supported by sales of goods and services to the rest of the world in relation to total employment increased from 10.1% in 2000 to 15.3% in 2017. The fiscal, economic and social response to the crisis is necessary for preventing its negative impact on these and other sectors.

Opinia EKES-u: Fostering competitiveness, innovation, growth and job creation by advancing in global regulatory cooperation, by supporting a renewed multilateral trading scheme and by reducing market-distorting subsidies (own-initiative opinion)

Opinion
Przyjęte on 15/07/2020
Sygnatura: 
REX/529-EESC-2020

The unprecedented magnitude of the COVID crisis requires an unprecedented, long-term and unequivocal response. International trade is a vital tool to finance recovery ge get out of the crisis. In these efforts, the EU must stay true to its values and ensure the protection of businesses, workers and people, leaving no one behind. Recovery must be based on sustainability, and inclusive and green growth. Green Deal measures are therefore more relevant than ever.

Opinia EKES-u: A post COVID-19 emergency: the design of a New Multilateral Matrix (own-initiative opinion)

Opinion
Przyjęte on 10/06/2020
Sygnatura: 
NAT/778-EESC-2019

The transition to a low-carbon economy is the EU's goal and obligation and the EU committed itself to implement this transition in a socially just and cost-effective manner. It is thus important to examine all the feasible ways of financing climate neutrality, and possibly find new and innovative financing models in the near future.

Opinia EKES-u: Financing the Transition to a Low-Carbon Economy and the Challenges in Financing Climate Change Adaptation (Exploratory opinion at the request of the Croatian presidency)

Opinion
Przyjęte on 10/06/2020
Sygnatura: 
ECO/505-EESC-2020-2020-00463-00-00-TRA

The coronavirus outbreak will have a deep and negative impact on the achievement of the SDGs and the objectives of the European Green Deal. For this reason, the EESC insists on the need to face this urgent threat as soon as possible and focus our recovery efforts without undue delay on the SDGs and the Green Deal. The Sustainable Europe Investment Plan (SEIP) is the first comprehensive policy measure to fulfil very ambitious targets of carbon neutrality until 2050 in line with the EU Green Deal. While saluting the Green Deal's ambitions, the EESC regrets the lack of consistency with the budgetary allocation within the next Multiannual Financial Framework and also expresses its doubts about the effectiveness of climate mainstreaming in all EU programmes and calls on the Member States to involve civil society organisations in pushing for climate-proof EU spending.

Opinia EKES-u: European Green Deal Investment Plan

Opinion
Przyjęte on 10/06/2020
Sygnatura: 
ECO/504-EESC-2020

Opinia EKES-u: Just Transition Fund and amendments to the Common Provisions Regulation

Pages