Europese Green Deal

This page is also available in:

Op 11 december 2019 lanceerde de Europese Commissie de Europese Green Deal, die een extra impuls geeft aan het vastberaden streven van de EU om klimaat- en milieugerelateerde uitdagingen aan te pakken; dat is de belangrijkste taak van deze generatie. Het doel van de Europese Green Deal is de EU om te vormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie die er garant voor staat dat:

 • er uiterlijk in 2050 geen sprake meer is van een netto-uitstoot van broeikasgassen;
 • de economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen;
 • geen enkele persoon en geen enkele plaats wordt achtergelaten.

Voor de verwezenlijking van de Europese Green Deal voert de EU een uitgebreid pakket initiatieven uit, waaronder beleids- en wetgevingsvoorstellen en de ontwikkeling en modernisering van financieringsinstrumenten.

Onder verwijzing naar het nauwe verband tussen de Green Deal en sociale rechtvaardigheid dringt het EESC aan op een “Green and Social Deal”. Om ervoor te zorgen dat de duurzame en concurrerende bedrijven van morgen in een gezonde omgeving kunnen opereren is het van essentieel belang dat de stem van alle belanghebbenden wordt gehoord.

In de Europese Green Deal ligt de nadruk op investeringen en op de financiering van de groene en duurzame transitie. De Green Deal is Europa’s ontsnappingsroute uit de COVID-19-pandemie. De Green Deal wordt bekostigd door een derde van de 1,8 biljoen euro aan investeringen uit het herstelplan NextGenerationEU en de zevenjarige begroting van de EU. De bedoeling van al deze financieringsmogelijkheden is om de crisis aan te grijpen als een kans om de toekomst van Europa anders vorm te geven.

Het EESC speelt hierbij een cruciale rol: het houdt toezicht op de uitvoering van de initiatieven en maatregelen in het kader van de Europese Green Deal. Het EESC stelt adviezen op en organiseert activiteiten (zie het menu links op deze pagina) om ervoor te zorgen dat de EU-instellingen op de hoogte zijn van de standpunten van het maatschappelijk middenveld en dat de Green Deal-initiatieven stroken met de economische, sociale en maatschappelijke omstandigheden in het veld.

De Europese Green Deal is zo transversaal en allesomvattend dat alle afdelingen van het EESC en de CCMI zich ermee bezighouden.

 • Adopted on 17/01/2024 - Bureau decision date: 11/07/2023
  Reference
  INT/1043-EESC-2023-03693-00-00-AC-TRA
  Employers - GR I
  Germany
  Diversity Europe - GR III
  Belgium
  Plenary session number
  584
  -

  The Belgian presidency of the Council of the European Union asked the EESC to provide their insights on the rethinking of the internal market in light of the acceleration of the Union’s twin transitions towards a green and digital economy and on crafting a European Industrial Strategy that positions industries as the backbone of Europe's economy.

  EESC opinion: Developing a new European strategy for the Internal Market: helping our businesses to meet technological, social, environmental and competition challenges
 • Adopted on 25/10/2023 - Bureau decision date: 25/04/2023
  Reference
  NAT/908-EESC-2023-01-01
  Diversity Europe - GR III
  France
  Plenary session number
  582
  -

  EESC opinion NAT/908 - Plants produced by new genomic techniques.

  EESC opinion: Plants produced by new genomic techniques
 • Adopted on 13/07/2023 - Bureau decision date: 13/12/2022
  Reference
  NAT/890-EESC-2023-01-01
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  580
  -

  This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

  EESC opinion: Measures to reduce child obesity
 • Adopted on 22/02/2023 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Reference
  NAT/877-EESC-2022
  Diversity Europe - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  576
  -
  EESC opinion: Review of the Urban Wastewater Treatment Directive
 • Adopted on 22/02/2023 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Reference
  NAT/878-EESC-2022
  Diversity Europe - GR III
  France
  Plenary session number
  576
  -
  EESC opinion: Integrated water management – revised lists of surface and groundwater pollutants
 • Adopted on 22/02/2023 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Reference
  NAT/879-EESC-2022-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Lithuania
  Plenary session number
  576
  -
  EESC opinion: Revision of EU ambient air quality legislation
 • Adopted on 14/12/2022 - Bureau decision date: 14/07/2022
  Reference
  NAT/873-EESC-2022
  Workers - GR II
  Germany
  Plenary session number
  574
  -

  Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

  EESC opinion: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war
 • Adopted on 21/09/2022 - Bureau decision date: 22/02/2022
  Reference
  NAT/864-EESC-2022-01-01
  Workers - GR II
  Czech Republic
  EESC opinion: Social dialogue within the green transition
 • Adopted on 15/06/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Reference
  NAT/847-EESC-2022-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Lithuania

  The current F-gas Regulation 517/2014 intends to reduce the EU’s F-gas emissions by two-thirds by 2030 compared with 2014 levels. At EU level, F-gases currently account for 2.5 % of total greenhouse gas emissions. In line with the Climate Law, the new F-gas proposal will contribute to reducing emissions by at least 55% by 2030 and making Europe climate-neutral by 2050.

  EESC opinion: Revision of the F-gas regulation
 • Adopted on 15/06/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Reference
  NAT/848-EESC-2022

  The ‘REFIT’ evaluation concluded that while the current Regulation was generally fit for purpose, it could be better aligned with the European Green Deal and its design could be slightly improved. In this context, the proposal aims to replace the ODS Regulation, while maintaining a strict level of control.

  EESC opinion: Revision of the ozone depleting substances regulation