Europese Green Deal

This page is also available in

Op 11 december 2019 lanceerde de Europese Commissie de Europese Green Deal, die een extra impuls geeft aan het vastberaden streven van de EU om klimaat- en milieugerelateerde uitdagingen aan te pakken; dat is de belangrijkste taak van deze generatie. Het doel van de Europese Green Deal is de EU om te vormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie die er garant voor staat dat:

  • er uiterlijk in 2050 geen sprake meer is van een netto-uitstoot van broeikasgassen;
  • de economische groei is losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen;
  • geen enkele persoon en geen enkele plaats wordt achtergelaten.

Voor de verwezenlijking van de Europese Green Deal voert de EU een uitgebreid pakket initiatieven uit, waaronder beleids- en wetgevingsvoorstellen en de ontwikkeling en modernisering van financieringsinstrumenten.

Onder verwijzing naar het nauwe verband tussen de Green Deal en sociale rechtvaardigheid dringt het EESC aan op een “Green and Social Deal”. Om ervoor te zorgen dat de duurzame en concurrerende bedrijven van morgen in een gezonde omgeving kunnen opereren is het van essentieel belang dat de stem van alle belanghebbenden wordt gehoord.

In de Europese Green Deal ligt de nadruk op investeringen en op de financiering van de groene en duurzame transitie. De Green Deal is Europa’s ontsnappingsroute uit de COVID-19-pandemie. De Green Deal wordt bekostigd door een derde van de 1,8 biljoen euro aan investeringen uit het herstelplan NextGenerationEU en de zevenjarige begroting van de EU. De bedoeling van al deze financieringsmogelijkheden is om de crisis aan te grijpen als een kans om de toekomst van Europa anders vorm te geven.

Het EESC speelt hierbij een cruciale rol: het houdt toezicht op de uitvoering van de initiatieven en maatregelen in het kader van de Europese Green Deal. Het EESC stelt adviezen op en organiseert activiteiten (zie het menu links op deze pagina) om ervoor te zorgen dat de EU-instellingen op de hoogte zijn van de standpunten van het maatschappelijk middenveld en dat de Green Deal-initiatieven stroken met de economische, sociale en maatschappelijke omstandigheden in het veld.

De Europese Green Deal is zo transversaal en allesomvattend dat alle afdelingen van het EESC en de CCMI zich ermee bezighouden.

Displaying 1 - 10 of 96

Pages

Opinion
Goedgekeurd on 22/02/2023
Referentie: 
NAT/878-EESC-2022
Zitting: 
576 -
Feb 22, 2023 Feb 23, 2023

advies EESC: Integrated water management – revised lists of surface and groundwater pollutants

Opinion
In voorbereiding (updated on 29/03/2023)
Referentie: 
NAT/890-EESC
Zitting: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

Opinion
Goedgekeurd on 14/12/2022
Referentie: 
NAT/873-EESC-2022
Zitting: 
574 -
Dec 14, 2022 Dec 15, 2022

Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

advies EESC: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war

Opinion
Goedgekeurd on 15/06/2022
Referentie: 
NAT/848-EESC-2022
Zitting: 
570 -
Jun 15, 2022 Jun 16, 2022

The ‘REFIT’ evaluation concluded that while the current Regulation was generally fit for purpose, it could be better aligned with the European Green Deal and its design could be slightly improved. In this context, the proposal aims to replace the ODS Regulation, while maintaining a strict level of control.

advies EESC: Revision of the ozone depleting substances regulation

Opinion
Goedgekeurd on 15/06/2022
Referentie: 
NAT/847-EESC-2022
Zitting: 
570 -
Jun 15, 2022 Jun 16, 2022

The current F-gas Regulation 517/2014 intends to reduce the EU’s F-gas emissions by two-thirds by 2030 compared with 2014 levels. At EU level, F-gases currently account for 2.5 % of total greenhouse gas emissions. In line with the Climate Law, the new F-gas proposal will contribute to reducing emissions by at least 55% by 2030 and making Europe climate-neutral by 2050.

advies EESC: Revision of the F-gas regulation

Opinion
Goedgekeurd on 23/02/2022
Referentie: 
NAT/843-EESC-2021-05481

This "Chapeau Communication" gives an overview of the different proposals of the 'Fit for 55' package as well as their linkages and explains the toolbox of policy measures chosen in order to attain an overall balance between fairness, emission reductions and competitiveness.

advies EESC: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality

Opinion
Goedgekeurd on 08/12/2021
Referentie: 
SOC/706-EESC-2021

The EESC welcomes the proposal to designate 2022 as the European Year of Youth. Clear indicators need to be developed for the Year, which should focus on the impact on policies and cross-sectoral work beyond the activities organised. The EESC calls for a more ambitious budget, and emphasises the need to ensure that harder-to-reach groups are included in this Year. Welcoming the work that this Year envisages with regard to external relations, it points at the important role that the relatively well-developed youth policies in Europe can play in our neighbourhood and beyond. It points at the need for all institutions to further develop the voice of youth in their policy proposals.

advies EESC: European Year of Youth 2022

Pages