Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

This page is also available in:

Στις 11 Δεκεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ενισχύοντας την δέσμευση της ΕΕ να αντιμετωπίσει τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που θα αποτελούν το μείζον διακύβευμα για τη σημερινή γενιά. Στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι να μετατρέψει την ΕΕ σε μια σύγχρονη, αποδοτική από πλευράς πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, εξασφαλίζοντας:

 • μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου έως το 2050·
 • οικονομική ανάπτυξη αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων·
 • ότι κανένας άνθρωπος και κανένας τόπος δεν θα μείνει στο περιθώριο.

Για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ υλοποιεί ολοκληρωμένη δέσμη πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και νομοθετικών προτάσεων, καθώς και της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των χρηματοδοτικών μέσων.

Η ΕΟΚΕ ζητούσε ανέκαθεν μια «Πράσινη και κοινωνική συμφωνία», τονίζοντας τον στενό σύνδεσμο μεταξύ της Πράσινης Συμφωνίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι ζωτικής σημασίας να ακουστεί η φωνή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων προκειμένου να αναπτυχθούν οι βιώσιμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του μέλλοντος σε ένα υγιές περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έδωσε ισχυρή έμφαση στις επενδύσεις και στη χρηματοδότηση της πράσινης και βιώσιμης μετάβασης. Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί το σωσίβιο που θα βγάλει την Ευρώπη από την πανδημία COVID-19. Ένα τρίτο των επενδύσεων ύψους 1,8 τρισ. ευρώ του Σχεδίου Ανάκαμψης NextGenerationEU και του επταετούς προϋπολογισμού χρηματοδοτεί την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η τόνωση των ευκαιριών χρηματοδότησης αποσκοπεί στην μετατροπή της κρίσης σε ευκαιρία μετασχηματισμού για το μέλλον της Ευρώπης.

Η ΕΟΚΕ επιτελεί καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση της υλοποίησης των πρωτοβουλιών και των δράσεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η ΕΟΚΕ εκπονεί γνωμοδοτήσεις και διοργανώνει δραστηριότητες (βλ. κατάλογο στο αριστερό μέρος της σελίδας) προκειμένου να διασφαλιστεί πως τα όργανα της ΕΕ θα συνεκτιμούν τις θέσεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και πως οι πρωτοβουλίες της Πράσινης Συμφωνίας θα συνάδουν με τις πρακτικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτειακές συνθήκες.

Λόγω του εγκάρσιου και σφαιρικού χαρακτήρα της, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καλύπτεται από όλα τα τμήματα της ΕΟΚΕ και από την CCMI.

 • Adopted on 23/02/2022 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Reference
  NAT/843-EESC-2021-05481

  This "Chapeau Communication" gives an overview of the different proposals of the 'Fit for 55' package as well as their linkages and explains the toolbox of policy measures chosen in order to attain an overall balance between fairness, emission reductions and competitiveness.

  EESC opinion: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Reference
  SOC/706-EESC-2021
  Diversity Europe - GR III
  Ireland

  The EESC welcomes the proposal to designate 2022 as the European Year of Youth. Clear indicators need to be developed for the Year, which should focus on the impact on policies and cross-sectoral work beyond the activities organised. The EESC calls for a more ambitious budget, and emphasises the need to ensure that harder-to-reach groups are included in this Year. Welcoming the work that this Year envisages with regard to external relations, it points at the important role that the relatively well-developed youth policies in Europe can play in our neighbourhood and beyond. It points at the need for all institutions to further develop the voice of youth in their policy proposals.

  EESC opinion: European Year of Youth 2022
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Reference
  TEN/759-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Austria
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Social Climate Fund
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Reference
  TEN/756-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Romania

   

   

  EESC opinion:
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Reference
  TEN/751-EESC-2021
  Employers - GR I
  Greece
  EESC opinion: FuelEU Maritime
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/835-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Bulgaria
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Effort Sharing Regulation (ESR)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/833-EESC-2021
  (Sweden

  The EU ETS was launched in 2005 and covers about 45 % of EU greenhouse gas emissions. The latest revision of the EU ETS Directive, adopted in 2018, sets the total quantity of emission allowances for phase 4 (2021-2030), in line with what was the current EU emission reduction target at the time (40 % reduction below 1990 levels by 2030).

 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/834-EESC-2021
  Diversity Europe - GR III
  Ireland

  This opinion will provide the civil society perspective on the Carbon Border Adjustment Mechanism. The main purposes of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) would be to discourage EU businesses from moving their production to countries with less ambitious climate change policies (carbon leakage) and to encourage a global move towards net zero carbon emissions by 2050 in line with the Paris Agreement.

  EESC opinion: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/836-EESC-2021-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Cyprus
  EESC opinion: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)
 • Adopted on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Reference
  NAT/831-EESC-2021-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Finland
  EESC opinion: New EU Forest strategy for 2030