Evropski zeleni dogovor

This page is also available in:

Evropska komisija je 11. decembra 2019 začela izvajati evropski zeleni dogovor, s katerim je okrepila zavezo EU, da bo obravnavala podnebne in okoljske izzive, ki so bistvena naloga te generacije. Cilj evropskega zelenega dogovora je preoblikovati EU v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo, in zagotoviti, da:

 • bodo do leta 2050 dosežene ničelne neto emisije toplogrednih plinov,
 • bo dosežena gospodarska rast, ki ne bo vezana na izkoriščanje virov,
 • nobena oseba ali kraj ne bosta prezrta.

EU za uresničitev evropskega zelenega dogovora izvaja celovit sveženj pobud, vključno s političnimi in zakonodajnimi predlogi ter razvojem in posodobitvijo instrumentov financiranja.

EESO poziva k zelenemu in socialnemu dogovoru ter poudarja tesno povezavo med zelenim dogovorom in socialno pravičnostjo. Nujno je treba slišati glas vseh deležnikov, da bi spodbudili razvoj trajnostnih in konkurenčnih podjetij prihodnosti v zdravem okolju.

V evropskem zelenem dogovoru je velik poudarek na naložbah ter financiranju zelenega in trajnostnega prehoda. Zeleni dogovor je za Evropo rešilna bilka za izhod iz pandemije COVID-19. Financiran bo s tretjino od 1,8 bilijona evrov naložb iz načrta za okrevanje NextGenerationEU in s sredstvi sedemletnega proračuna EU. Namen tega povečanja možnosti financiranja je krizo pretvoriti v priložnost za preobrazbo za prihodnost Evrope.

EESO ima ključno vlogo pri spremljanju izvajanja pobud in ukrepov evropskega zelenega dogovora. EESO pripravlja mnenja in organizira dejavnosti (glej stranski meni na levi strani), s katerimi zagotavlja, da institucije EU upoštevajo stališča organizirane civilne družbe in da so pobude zelenega dogovora skladne z gospodarskimi, socialnimi in družbenimi okoliščinami v praksi.

Evropski zeleni dogovor zaradi njegove horizontalne in vseobsegajoče narave pokrivajo vse strokovne skupine EESO in komisija CCMI.

 • Adopted on 17/01/2024 - Bureau decision date: 11/07/2023
  Reference
  INT/1043-EESC-2023-03693-00-00-AC-TRA
  Employers - GR I
  Germany
  Diversity Europe - GR III
  Belgium
  Plenary session number
  584
  -

  The Belgian presidency of the Council of the European Union asked the EESC to provide their insights on the rethinking of the internal market in light of the acceleration of the Union’s twin transitions towards a green and digital economy and on crafting a European Industrial Strategy that positions industries as the backbone of Europe's economy.

  EESC opinion: Developing a new European strategy for the Internal Market: helping our businesses to meet technological, social, environmental and competition challenges
 • Adopted on 25/10/2023 - Bureau decision date: 25/04/2023
  Reference
  NAT/908-EESC-2023-01-01
  Diversity Europe - GR III
  France
  Plenary session number
  582
  -

  EESC opinion NAT/908 - Plants produced by new genomic techniques.

  EESC opinion: Plants produced by new genomic techniques
 • Adopted on 13/07/2023 - Bureau decision date: 13/12/2022
  Reference
  NAT/890-EESC-2023-01-01
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  580
  -

  This exploratory opinion will be an opportunity to follow up on the EESC work on sustainable food systems, address the causes of obesity as the social determinant of health and provide recommendations for promoting healthier and sustainable diets, healthy lifestyle habits and protection of vulnerable children to feed into the work of the Spanish presidency.

  EESC opinion: Measures to reduce child obesity
 • Adopted on 22/02/2023 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Reference
  NAT/877-EESC-2022
  Diversity Europe - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  576
  -
  EESC opinion: Review of the Urban Wastewater Treatment Directive
 • Adopted on 22/02/2023 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Reference
  NAT/878-EESC-2022
  Diversity Europe - GR III
  France
  Plenary session number
  576
  -
  EESC opinion: Integrated water management – revised lists of surface and groundwater pollutants
 • Adopted on 22/02/2023 - Bureau decision date: 20/09/2022
  Reference
  NAT/879-EESC-2022-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Lithuania
  Plenary session number
  576
  -
  EESC opinion: Revision of EU ambient air quality legislation
 • Adopted on 14/12/2022 - Bureau decision date: 14/07/2022
  Reference
  NAT/873-EESC-2022
  Workers - GR II
  Germany
  Plenary session number
  574
  -

  Considering the extent of the food security crisis and the urgency to address the issue of excessive commodity speculation, the aim of this own-initiative opinion is to analyse the current situation in more detail; gather experts' views on the impacts of commodity speculation on food price increases and food security worldwide; and provide civil society's recommendations on policy measures that are needed to address excessive price speculation and increase market transparency.

  EESC opinion: Food price crisis: the role of speculation and concrete proposals for action in the aftermath of the Ukraine war
 • Adopted on 21/09/2022 - Bureau decision date: 22/02/2022
  Reference
  NAT/864-EESC-2022-01-01
  Workers - GR II
  Czech Republic
  EESC opinion: Social dialogue within the green transition
 • Adopted on 15/06/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Reference
  NAT/847-EESC-2022-01-01
  Diversity Europe - GR III
  Lithuania

  The current F-gas Regulation 517/2014 intends to reduce the EU’s F-gas emissions by two-thirds by 2030 compared with 2014 levels. At EU level, F-gases currently account for 2.5 % of total greenhouse gas emissions. In line with the Climate Law, the new F-gas proposal will contribute to reducing emissions by at least 55% by 2030 and making Europe climate-neutral by 2050.

  EESC opinion: Revision of the F-gas regulation
 • Adopted on 15/06/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Reference
  NAT/848-EESC-2022

  The ‘REFIT’ evaluation concluded that while the current Regulation was generally fit for purpose, it could be better aligned with the European Green Deal and its design could be slightly improved. In this context, the proposal aims to replace the ODS Regulation, while maintaining a strict level of control.

  EESC opinion: Revision of the ozone depleting substances regulation