Европейският зелен пакт

This page is also available in:

На 11 декември 2019 г. Европейската комисия стартира Европейския зелен пакт, засилвайки ангажимента на ЕС за борба с изменението на климата и предизвикателствата, свързани с околната среда, което е определящата задача на настоящото поколение. Целта на Европейския зелен пакт е да превърне ЕС в модерна и конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите, като гарантира:

 • нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г.;
 • отделяне на икономическия растеж от използването на ресурсите, както и че
 • никой и никое място няма да бъдат пренебрегнати.

За изпълнението на Европейския зелен пакт ЕС осъществява всеобхватен пакет от инициативи, включително политически и законодателни предложенияЗа финансирането му са предназначени и разработването и модернизирането на финансови инструменти.

ЕИСК призовава за „Зелен и социален пакт“, подчертавайки тясната връзка между Зеления пакт и социалната справедливост. От съществено значение е да се чуе гласът на всички заинтересовани страни, за да се насърчат устойчивите и конкурентоспособни дружества на утрешния ден, опериращи в здравословна среда.

Европейският зелен пакт постави силен акцент върху инвестициите и финансирането на екологичния и устойчив преход. Зеленият пакт е животоспасяващият път за Европа за излизане от пандемията от COVID-19. За финансирането му ще се използват една трета от инвестициите в размер на 1,8 трилиона евро по Плана за възстановяване NextGenerationEU и седемгодишният бюджет на ЕС. Това увеличение на възможностите за финансиране цели да превърне кризата във възможност за трансформация за бъдещето на Европа.

ЕИСК играе решаваща роля в мониторинга на изпълнението на инициативите и действията по линия на Европейския зелен пакт. Комитетът изготвя становища и организира дейности (вж. менюто от лявата страна на страницата), за да гарантира, че институциите на ЕС вземат под внимание вижданията на организираното гражданско общество и че инициативите на Зеления пакт са съгласувани с икономическата, социалната и гражданската ситуация по места.

Поради всеобхватното си и хоризонтално естество Европейският зелен пакт попада в компетентностите на всички секции на ЕИСК и на CCMI.

 • Приети on 15/06/2022 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Референтен номер
  NAT/847-EESC-2022
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania

  The current F-gas Regulation 517/2014 intends to reduce the EU’s F-gas emissions by two-thirds by 2030 compared with 2014 levels. At EU level, F-gases currently account for 2.5 % of total greenhouse gas emissions. In line with the Climate Law, the new F-gas proposal will contribute to reducing emissions by at least 55% by 2030 and making Europe climate-neutral by 2050.

  EESC opinion: Revision of the F-gas regulation
 • Приети on 23/02/2022 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Референтен номер
  NAT/843-EESC-2021-05481

  This "Chapeau Communication" gives an overview of the different proposals of the 'Fit for 55' package as well as their linkages and explains the toolbox of policy measures chosen in order to attain an overall balance between fairness, emission reductions and competitiveness.

  EESC opinion: 'Fit for 55': delivering the EU's 2030 Climate Target on the way to climate neutrality
 • Приети on 08/12/2021 - Bureau decision date: 19/10/2021
  Референтен номер
  SOC/706-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  The EESC welcomes the proposal to designate 2022 as the European Year of Youth. Clear indicators need to be developed for the Year, which should focus on the impact on policies and cross-sectoral work beyond the activities organised. The EESC calls for a more ambitious budget, and emphasises the need to ensure that harder-to-reach groups are included in this Year. Welcoming the work that this Year envisages with regard to external relations, it points at the important role that the relatively well-developed youth policies in Europe can play in our neighbourhood and beyond. It points at the need for all institutions to further develop the voice of youth in their policy proposals.

  EESC opinion: European Year of Youth 2022
 • Приети on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Референтен номер
  TEN/759-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Austria
  Employers - GR I
  Czech Republic
  EESC opinion: Social Climate Fund
 • Приети on 08/12/2021 - Bureau decision date: 21/09/2021
  Референтен номер
  TEN/756-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Romania

   

   

  EESC opinion:
 • Приети on 08/12/2021 - Bureau decision date: 08/06/2021
  Референтен номер
  TEN/751-EESC-2021
  Employers - GR I
  Greece
  EESC opinion: FuelEU Maritime
 • Приети on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Референтен номер
  NAT/834-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland

  This opinion will provide the civil society perspective on the Carbon Border Adjustment Mechanism. The main purposes of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) would be to discourage EU businesses from moving their production to countries with less ambitious climate change policies (carbon leakage) and to encourage a global move towards net zero carbon emissions by 2050 in line with the Paris Agreement.

  EESC opinion: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
 • Приети on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Референтен номер
  NAT/833-EESC-2021
  (Sweden

  The EU ETS was launched in 2005 and covers about 45 % of EU greenhouse gas emissions. The latest revision of the EU ETS Directive, adopted in 2018, sets the total quantity of emission allowances for phase 4 (2021-2030), in line with what was the current EU emission reduction target at the time (40 % reduction below 1990 levels by 2030).

 • Приети on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Референтен номер
  NAT/835-EESC-2021-01-01
  Workers - GR II
  Bulgaria
  Employers - GR I
  Germany
  EESC opinion: Effort Sharing Regulation (ESR)
 • Приети on 08/12/2021 - Bureau decision date: 26/04/2021
  Референтен номер
  NAT/836-EESC-2021
  Civil Society Organisations - GR III
  Cyprus
  EESC opinion: Revision of the Regulation on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry (LULUCF)