Wiceprzewodniczący EKES-u odpowiedzialny za komunikację

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU
EESC Vice-President in charge of Communication Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

Aurel Laurenţiu Plosceanu jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u), a w nim – Grupy Pracodawców – od 2007 r. Angażował się w działania wszystkich sekcji EKES-u. Zanim został mianowany na stanowisko wiceprzewodniczącego ds. komunikacji, pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC), przewodniczącego z ramienia UE we Wspólnym Komitecie Konsultacyjnym UE–Serbia (2020–2023) oraz przewodniczącego Komitetu Audytu w latach 2015–2017.

W swojej ojczystej Rumunii Aurel Laurenţiu Plosceanu od 2016 r. jest wiceprzewodniczącym Powszechnej Unii Przemysłowców Rumunii (UGIR), a od 2007 r. przewodniczy Rumuńskiemu Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Sektora Budownictwa (ARACO), które należy do Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC).

Poza tym jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe obejmują: stanowisko dyrektora generalnego ABC Asigurari Reasigurari SA w latach 2000–2007, prezesa Socjalnego Domu Pracowników Budownictwa w latach 1999–2016, członka rady Uniwersytetu Technicznego Inżynierii Lądowej w Bukareszcie oraz członka rumuńskiej Rady Społeczno-Gospodarczej (obie funkcje w latach 2007–2011), prezesa rumuńskiego stowarzyszenia MŚP sektora ubezpieczeń w latach 2005–2007 oraz współprzewodniczącego rumuńskiego Sojuszu Konfederacji Pracodawców w latach 2007–2013.

Aurel Laurenţiu Plosceanu studiował w Instytucie Budownictwa w Bukareszcie i uzyskał dyplom Executive MBA w Krajowym Instytucie Rozwoju Gospodarczego. Ponadto studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Nicolaego Titulescu w Bukareszcie i ukończył studia podyplomowe w Narodowym Kolegium Obrony.

Członek sekcji SOC i REX.

Sprawozdawca między innymi następujących opinii:

Downloads

Aurel Laurenţiu Plosceanu: EESC Vice-President for Communication - bio note (April 2023)
Statement at the round table discussion on the theme Future of the EU: Social, competitive and sustainable
Declaration of interests