Wszystkie wewnętrzne i wspólne grupy doradcze

This page is also available in

Wewnętrzne grupy doradcze są organami społeczeństwa obywatelskiego, które doradzają w sprawie realizacji umów handlowych. Po raz pierwszy taką grupę powołano w ramach podpisanej w 2011 r. umowy o wolnym handlu między UE a Koreą Południową. Od tego czasu w każdej umowie o wolnym handlu zawieranej przez UE z krajem partnerskim lub z grupą krajów ustanawia się wewnętrzną grupę doradczą UE oraz jej odpowiedniczkę dla drugiej strony umowy.

Wewnętrzne grupy doradcze nie są strukturami dwustronnymi: grupa unijna ma za zadanie doradzać DG ds. Handlu Komisji Europejskiej, a grupa drugiego sygnatariusza doradza swojemu rządowi krajowemu. Niemniej jednak grupy z obu stron mogą organizować wspólne posiedzenia w okresie poprzedzającym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego, które jest organizowane przez DG ds. Handlu w ramach danej umowy o wolnym handlu.

Wewnętrzne grupy doradcze zajmują się głównie zagadnieniami handlu i rozwoju zrównoważonego: umowy o wolnym handlu podpisywane przez UE zawierają specjalny rozdział poświęcony handlowi i rozwojowi zrównoważonemu i partnerzy społeczni i organizacje społeczeństwa obywatelskiego reprezentowani w grupie mogą wypowiadać się na temat wpływu umowy na społeczeństwo, gospodarkę, środowisko oraz na prawa pracownicze i prawa człowieka w UE i w krajach partnerskich.

Skład wewnętrznych grup doradczych odzwierciedla zrównoważoną reprezentację trzech podstawowych środowisk: pracodawców, pracowników oraz trzeciego sektora czy też organizacji pozarządowych. O dalszych podziałach w obrębie każdej z tych trzech składowych decyduje w sposób niezależny sama grupa doradcza, a następnie wprowadza je w życie. W przypadku unijnych wewnętrznych grup doradczych EKES zapewnia trzech członków (po jednym na każdą składową).

EKES świadczy też usługi sekretariatu wszystkim wewnętrznym grupom doradczym.

Na podstawie umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, która weszła w życie w 2021 r., utworzono wewnętrzną grupę doradczą UE w ramach umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem, mającą za zadanie doradzać Komisji w sprawie wdrażania pełnej umowy. Ten szerszy zakres kompetencji wyjaśnia, dlaczego grupa liczy więcej członków (łącznie 30, w tym 6 z EKES-u).

W przyszłości także inne wewnętrzne grupy doradcze mogą otrzymać kompetencje odnośnie do całego zakresu danej umowy.

Od 2021 r. EKES organizuje doroczne posiedzenie wszystkich wewnętrznych grup doradczych, które stanowi okazję do dokonania podsumowań i wymiany najlepszych praktyk między grupami.

Istniejące wewnętrzne grupy doradcze:

Wewnętrzne grupy doradcze UE 

Członków ogółem 

EKES 

Stali obserwatorzy 

Kanada 

23 

CARIFORUM 

13 

 

Ameryka Środkowa 

16 

 

Kolumbia Peru Ekwador 

20 

 

Gruzja 

 

Japonia 

14 

 

Mołdawia 

 

Singapur 

14 

 

Korea Południowa

19 

 

Zjednoczone Królestwo 

30 

30 

Ukraina 

14 

 

Wietnam 

21