Kaikki sisäiset ja yhteiset neuvoa-antavat ryhmät

Sisäiset neuvoa-antavat ryhmät ovat kansalaisyhteiskunnan elimiä, jotka neuvovat kauppasopimusten täytäntöönpanossa. Ensimmäinen tällainen ryhmä perustettiin vuonna 2011 tehdyn EU:n ja Korean vapaakauppasopimuksen yhteydessä. Sen jälkeen jokaisella vapaakauppasopimuksella, jonka EU on allekirjoittanut jonkin kumppanimaan tai maaryhmän kanssa, on perustettu EU:n sisäinen neuvoa-antava ryhmä sekä sopimuksen vastapuolen sisäinen neuvoa-antava ryhmä.

Sisäiset neuvoa-antavat ryhmät eivät ole kahdenvälisiä elimiä: EU:n sisäisen neuvoa-antavan ryhmän tehtävänä on neuvoa komission kauppapolitiikan pääosastoa, kun taas kumppanitahon vastaavan ryhmän tehtävänä on neuvoa omaa kansallista hallitustaan. Kumpaa tahansa osapuolta edustava sisäinen neuvoa-antava ryhmä voi kuitenkin järjestää sisäisten neuvoa-antavien ryhmien välisiä kokouksia ennen kulloisenkin vapaakauppasopimuksen puitteissa järjestettävää kauppapolitiikan pääosaston vuotuista kansalaisyhteiskuntafoorumin kokousta.

Sisäiset neuvoa-antavat ryhmät toimivat pääasiassa kaupan ja kestävän kehityksen alalla: EU:n allekirjoittamissa vapaakauppasopimuksissa on erityinen kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, ja sisäisissä neuvoa-antavissa ryhmissä edustettuina olevilla työmarkkinaosapuolilla ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään vapaakauppasopimuksen vaikutuksista yhteiskuntaan, talouteen, ympäristöön sekä työntekijöiden oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin EU:ssa ja kumppanimaissa.

Sisäisten neuvoa-antavien ryhmien kokoonpanossa taataan kolmen pääryhmän tasapainoinen edustus: työnantajat, työntekijät ja kolmas sektori / kansalaisjärjestöt. Sisäiset neuvoa-antavat ryhmät päättävät ja vastaavat itsenäisesti mahdollisten alaryhmien perustamisesta. ETSK:lla on EU:n sisäisissä neuvoa-antavissa ryhmissä kolme jäsentä (yksi kustakin ETSK:n ryhmästä).

Lisäksi ETSK huolehtii kaikkien sisäisten neuvoa-antavien ryhmien sihteeristöpalveluista.

Vuonna 2021 voimaan tulleen EU:n ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen myötä perustettiin kyseiseen sopimukseen perustuva EU:n sisäinen neuvoa-antava ryhmä, jonka tehtävänä on neuvoa komissiota koko sopimuksesta. Tämä laajempi soveltamisala selittää ryhmän suuremman jäsenmäärän (yhteensä 30 paikkaa, joista 6 on varattu ETSK:n edustajille).

Tulevaisuudessa myös muille sisäisille neuvoa-antaville ryhmille saatetaan antaa neuvontavastuu niitä koskevan vapaakauppasopimuksen koko soveltamisalasta.

ETSK on vuodesta 2021 lähtien järjestänyt vuosittain kaikkien EU:n sisäisten neuvoa-antavien ryhmien yhteisen kokouksen, jossa ryhmillä on tilaisuus tehdä tilannekatsaus ja vaihtaa keskenään parhaita käytäntöjä.

Nykyiset sisäiset neuvoa-antavat ryhmät:

EU:n sisäinen neuvoa-antava ryhmä 

Jäseniä yhteensä 

ETSK 

Pysyvät tarkkailijat 

Kanada 

23 

Cariforum 

13 

 

Keski-Amerikka 

16 

 

Kolumbia, Peru, Ecuador 

20 

 

Georgia 

 

Japani 

14 

 

Moldova 

 

Singapore 

14 

 

Etelä-Korea 

19 

 

Yhdistynyt kuningaskunta 

30 

30 

Ukraina 

14 

 

Vietnam 

21